Skripta

Skripta

A Handbook of Functional Sentence Perspective

ESP in Theory and Practice – with key
2009, 2. upravené, doplněné vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-4605-4 
ISBN-10:
80-210-4605-8 
kat. č.:
200041 
cena: 
147,- Kč
Detail
Do košíku

A Reader in British Literature

Part I. Literature from the beginnings till the end of the eighteenth century
2009, 2. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-3638-3 
EAN:
9788021036383 
kat. č.:
200045 
cena: 
86,- Kč
Detail
Do košíku

A Reader in British Literature

Part II. The nineteenth century
2007, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-4108-0 
kat. č.:
200046 
cena: 
163,- Kč
Detail
Do košíku

Aktuální otázky teorie výchovy: Teoretická východiska, výzkumné nálezy a závěry pro praxi

2011, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-5727-2 
EAN:
9788021057272 
kat. č.:
200082 
cena: 
150,- Kč
Detail
Do košíku

Aktuální trendy v pregraduální přípravě učitelů základních a středních škol

Určeno studentům učitelství přírodovědných předmětů
2008, 1. vydání, MU Brno, MU Pedagogická fakulta
ISBN-13:
978-80-210-4544-6 
ISBN-10:
80-210-4544-2 
EAN:
9788021045446 
kat. č.:
200084 
cena: 
105,- Kč
Detail
Do košíku

Analytická chemie

Laboratorní cvičení
1997, 1. vydání, Masarykova univerzita
ISBN-13:
978-80-210-1579-1 
ISBN-10:
80-210-1579-9 
kat. č.:
204621 
cena: 
109,- Kč
Detail
Do košíku
náš tip

Antropomotorika

pro magisterský program tělesná výchova a sport
ISBN-13:
978-80-210-5380-9 
ISBN-10:
80-210-5380-1 
kat. č.:
204610 
cena: 
270,- Kč
Detail
Do košíku

Asugewählte Kapitel aus der kinder- und Jugendliteratur der deutschsprachigen Länder

2010, 2. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-5257-4 
EAN:
9788021052574 
kat. č.:
200158 
cena: 
58,- Kč
Detail
Do košíku

Audiovizuální edukace jako součást mediální výchovy

2008, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-4684-9 
ISBN-10:
80-210-4684-8 
EAN:
9788021046849 
kat. č.:
200166 
cena: 
71,- Kč
Detail
Do košíku

Basics of Lexicology

2014, 2. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-7254-1 
ISBN-10:
80-210-7254-7 
kat. č.:
200182 
cena: 
153,- Kč
Detail
Do košíku

Basics of Lexicology

ISBN-13:
978-80-210-4272-8 
ISBN-10:
80-210-4272-9 
kat. č.:
204634 
cena: 
147,- Kč
Detail
Do košíku

Bioetika

2008, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-4626-9 
kat. č.:
200203 
cena: 
78,- Kč
Detail
Do košíku

Cesty do Svaté země XII.-XX. století

Mýty a realita v ruských a českých cestopisech
2013, munipress
ISBN-13:
978-80-210-6139-2 
ISBN-10:
80-210-6139-1 
kat. č.:
204659 
cena: 
350,- Kč
Detail
Do košíku

Cvičebnice organické chemie

2004, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
80210-3326-6 
kat. č.:
200347 
cena: 
84,- Kč
Detail
Do košíku

Cvičení ze současného českého jazyka

Skladba
ISBN-13:
978-80-210-2803-6 
ISBN-10:
80-210-2803-3 
kat. č.:
204640 
cena: 
67,- Kč
Detail
Do košíku

České dějiny raného novověku I.

ISBN-13:
978-80-210-8278-6 
ISBN-10:
80-210-8278-X 
kat. č.:
204631 
cena: 
79,- Kč
Detail
Do košíku

Česko-francouzský a francouzsko-český slovník základní terminologie speciální pedagogiky

včetně CD
ISBN-13:
978-80-210-5072-3 
ISBN-10:
80-210-5072-1 
kat. č.:
204658 
cena: 
272,- Kč
Detail
Do košíku

Čeština v pohybu

kapitoly ke zkoumání jejího stavu a proměn
ISBN-13:
978-80-210-8090-4 
ISBN-10:
80-210-8090-6 
kat. č.:
204641 
cena: 
145,- Kč
Detail
Do košíku

Činnosti hudebně pohybové v systému vzdělávání na ZŠ a SŠ

didaktika hudební výchovy
2009, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-3911-7 
kat. č.:
200435 
cena: 
82,- Kč
Detail
Do košíku

Čítanka pro kurzy SOC 151 a SOC 751

Výběrová šetření v sociologii
1. vydání, MU Brno
ID:
ID0013 
kat. č.:
200440 
cena: 
228,- Kč
Detail
Do košíku

Dálkový průzkum Země

aktuální zdroj geografických informací
ISBN-13:
978-80-210-5162-1 
ISBN-10:
80-210-5162-0 
kat. č.:
204654 
cena: 
167,- Kč
Detail
Do košíku

Dějiny českých zemí 1800-1918

2014, 2. 1. dotisk 2. vydání vydání, Masarykova univerzita, MU Pedagogická fakulta
ISBN-13:
978-80-210-5566-7 
ISBN-10:
80-210-5566-9 
EAN:
9788021055667 
kat. č.:
200497 
cena: 
165,- Kč
Detail
Do košíku

Dějiny politických idejí – POL 702

Rozšířený sylabus
1. vydání, MU Brno
ID:
ID0015 
kat. č.:
200510 
cena: 
332,- Kč
Detail
Do košíku