Skripta

Skripta

A Handbook of Functional Sentence Perspective

ESP in Theory and Practice – with key
2009, 2. upravené, doplněné vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-4605-4 
kat. č.:
200041 
cena: 
147,- Kč
Detail
Do košíku

A Reader in British Literature

Part I. Literature from the beginnings till the end of the eighteenth century
2009, 2. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-3638-3 
EAN:
9788021036383 
kat. č.:
200045 
cena: 
86,- Kč
Detail
Do košíku

A Reader in British Literature

Part II. The nineteenth century
2007, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-4108-0 
kat. č.:
200046 
cena: 
163,- Kč
Detail
Do košíku

Aktuální otázky teorie výchovy: Teoretická východiska, výzkumné nálezy a závěry pro praxi

2011, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-5727-2 
EAN:
9788021057272 
kat. č.:
200082 
cena: 
150,- Kč
Detail
Do košíku

Aktuální trendy v pregraduální přípravě učitelů základních a středních škol

Určeno studentům učitelství přírodovědných předmětů
2008, 1. vydání, MU Brno, MU Pedagogická fakulta
ISBN-13:
978-80-210-4544-6 
ISBN-10:
80-210-4544-2 
EAN:
9788021045446 
kat. č.:
200084 
cena: 
105,- Kč
Detail
Do košíku

Asugewählte Kapitel aus der kinder- und Jugendliteratur der deutschsprachigen Länder

2010, 2. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-5257-4 
EAN:
9788021052574 
kat. č.:
200158 
cena: 
58,- Kč
Detail
Do košíku

Audiovizuální edukace jako součást mediální výchovy

2008, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-4684-9 
EAN:
9788021046849 
kat. č.:
200166 
cena: 
71,- Kč
Detail
Do košíku

Basics of Lexicology

2014, 2. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-7254-1 
ISBN-10:
80-210-7254-7 
kat. č.:
200182 
cena: 
153,- Kč
Detail
Do košíku

Bioetika

2008, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-4626-9 
kat. č.:
200203 
cena: 
78,- Kč
Detail
Do košíku

Cvičebnice organické chemie

2004, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
80210-3326-6 
kat. č.:
200347 
cena: 
84,- Kč
Detail
Do košíku

Činnosti hudebně pohybové v systému vzdělávání na ZŠ a SŠ

didaktika hudební výchovy
2009, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-3911-7 
kat. č.:
200435 
cena: 
82,- Kč
Detail
Do košíku

Čítanka pro kurzy SOC 151 a SOC 751

Výběrová šetření v sociologii
1. vydání, MU Brno
ID:
ID0013 
kat. č.:
200440 
cena: 
228,- Kč
Detail
Do košíku

Dějiny českých zemí 1800-1918

2011, 2. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-5566-7 
EAN:
9788021055667 
kat. č.:
200497 
cena: 
165,- Kč
Detail
Do košíku

Dějiny politických idejí – POL 702

Rozšířený sylabus
1. vydání, MU Brno
ID:
ID0015 
kat. č.:
200510 
cena: 
332,- Kč
Detail
Do košíku

Didaktik des Unterrichts deutsch als Fremdsprache

Eine Einführung
2015, 1. 2. dotisk 1. vydání vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-5035-8 
ISBN-10:
80-210-5035-7 
EAN:
9788021050358 
kat. č.:
200569 
cena: 
151,- Kč
Detail
Do košíku

Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ

2007, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-4244-5 
EAN:
9788021042445 
kat. č.:
200571 
cena: 
95,- Kč
Detail
Do košíku

Diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné

2004, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
80-210-3386-X 
kat. č.:
200574 
cena: 
156,- Kč
Detail
Do košíku

Dítě se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v rodinné terapii

Učební text.
2007, 1. vydání, MU Brno, MU Pedagogická fakulta
ISBN-13:
978-80-210-4372-5 
ISBN-10:
80-210-4372-5 
EAN:
9788021043725 
kat. č.:
200588 
cena: 
114,- Kč
Detail
Do košíku

Divoký advent

2006, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
80-210-4195-X 
kat. č.:
200595 
cena: 
100,- Kč
Detail
Do košíku

Dokumenty a materiály k národním dějinám 1918-1945

2003, 2. vydání, MU Brno
ISBN-13:
80-210-3105-0 
kat. č.:
200607 
cena: 
102,- Kč
Detail
Do košíku

Dokumenty a materiály ke studiu národních dějin v letech 1848-1918

2010, 2. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-5120-1 
EAN:
9788021051201 
kat. č.:
200608 
cena: 
105,- Kč
Detail
Do košíku

Dopravní výchova pro učitele 1. stupně ZŠ

2007, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-4251-3 
EAN:
9788021042513 
kat. č.:
200622 
cena: 
119,- Kč
Detail
Do košíku

Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami

2013, 1. vydání, MU Brno, MU Pedagogická fakulta
ISBN-13:
978-80-210-6221-4 
ISBN-10:
80-210-6221-5 
EAN:
9788021062214 
kat. č.:
200677 
cena: 
129,- Kč
Detail
Do košíku