Činnosti hudebně pohybové v systému vzdělávání na ZŠ a SŠ

Činnosti hudebně pohybové v systému vzdělávání na ZŠ a SŠ

didaktika hudební výchovy
MU Brno, 1. vydání, 2009

Současná hudební pedagogika klade velký důraz na aktivitu a tvořivost žáka, na přímou praktickou činnost a zkušenost dítěte. Činnosti hudebně pohybové nabízí řadu možností vedoucích k přirozenému rozvoji hudební aktivity, fantazie a tvořivosti. V oblasti činností hudebně pohybových bychom měli využívat takové pohybové a taneční prvky, které jsou adekvátní věku dětí a jejich schopnostem, a takové, které cílevědomě navazují na probírané učivo. Jejich prostřednictvím vedeme děti k pochopení hudebního sdělení

Detail
kat. č.: 200435
ISBN-13: 978-80-210-3911-7
jazyk: český
stran: 48
vazba: brožovaná
rozměry: 210x295 mm
barva: černobíle
Cena: 82,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: