Skripta > Skripta FSS MU Brno

Skripta FSS MU Brno

Dialogy zoufalců: poetika a struktury

Dialogy zoufalců: poetika a struktury

Masarykova univerzita, 1. vydání, 2016

Publikace se zabývá otázkou produktivity jednoho z děl staroegyptské literatury v kontextu literatury světové, Dialogu zoufalce a jeho duše, s cílem ustavení skupiny tvarově příbuzných děl a vystižení jejich podstaty v rovině výstavbové, stylisticko-poetologické, sémantické a žánrové. Přítomnost archetypálních prvků v tomto díle se stala hlavním předpokladem výskytu podobně zaměřených textů i ve zcela odlišných geografických i kulturních podmínkách. Dialog zoufalce a jeho duše je chápán jako prototypický textový model, na jehož základě je – dle vymezených komparativních kritérií – určována míra tvarové příbuznosti s podobnými dialogickými texty vzniklými zejména v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu.

Detail
kat. č.: 204661
ISBN-13: 978-80-210-8321-9
ISBN-10: 80-210-8321-2
jazyk: český
stran: 448
vazba: šitá
rozměry: 160x230 mm
váha: 370 g
barva: černobíle
Cena: 280,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: