Skripta

Skripta

POL 712 Politické systémy střední Evropy

Rozšířený sylabus
2002, 1. vydání, MU Brno
ID:
ID0012 
kat. č.:
200001 
cena: 
322,- Kč
Detail
Do košíku

Porcelán+

2018, 1. vydání, Masarykova univerzita
ISBN-13:
978-80-210-9105-4 
ISBN-10:
80-210-9105-3 
EAN:
9788021091054 
kat. č.:
204229 
cena: 
385,- Kč
Detail
Do košíku

Portréty osobností Moravy

1996, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
80-210-1311-7 
kat. č.:
202335 
cena: 
56,- Kč
Detail
Do košíku
novinka

Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice

Shrnutí výsledků výzkumného šetření
2018, 1. vydání, Masarykova univerzita, MU Matematika a didaktik
ISBN-13:
978-80-210-9090-3 
ISBN-10:
80-210-9090-1 
EAN:
9788021090903 
kat. č.:
204227 
cena: 
330,- Kč
Detail
Do košíku

Poruchy verbální komunikace a foniatrie

2003, Paido
ISBN-13:
978-80-7315-038-9 
ISBN-10:
80-7315-038-7 
kat. č.:
202345 
cena: 
150,- Kč
Detail
Do košíku

Přednášky z ontologie

2004, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
80-210-3470-X 
kat. č.:
202540 
cena: 
46,- Kč
Detail
Do košíku

Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením

2011, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-5536-0 
ISBN-10:
80-210-5536-7 
EAN:
9788021055360 
kat. č.:
202542 
cena: 
152,- Kč
Detail
Do košíku

Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených

2005, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
80-210-3718-0 
kat. č.:
202543 
cena: 
87,- Kč
Detail
Do košíku

Přehled světových dějin v letech 1917-1945

2012, 2. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-5790-6 
EAN:
9788021057906 
kat. č.:
202558 
cena: 
155,- Kč
Detail
Do košíku

Příručka k moderním českým politickým dějinám pro posluchače občanské výchovy

2010, 2. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-5185-0 
EAN:
9788021051850 
kat. č.:
202599 
cena: 
84,- Kč
Detail
Do košíku

Psychomotorické hry

pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti
2005, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
80-210-3627-3 
kat. č.:
202692 
cena: 
52,- Kč
Detail
Do košíku

Psychomotorické hry

pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti
ISBN-13:
978-80-210-3627-7 
ISBN-10:
80-210-3627-3 
kat. č.:
205015 
cena: 
52,- Kč
Detail
Do košíku

Racionalita a ekologická krize

1999, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
80-210-2022-9 
kat. č.:
202726 
cena: 
58,- Kč
Detail
Do košíku

Relaxační cvičení na 1. stupni ZŠ

2005, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
80-210-3830-6 
kat. č.:
202755 
cena: 
54,- Kč
Detail
Do košíku

Rozpoznávání a vzdělávání rozumově nadaných dětí v běžné třídě základní školy

příručka pro učitele a studenty
2006, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
80-210-3979-5 
kat. č.:
202823 
cena: 
93,- Kč
Detail
Do košíku

Rozvíjení gramotnosti ve výuce na 1.stupni ZŠ

2011, 1. vydání, Masarykova univerzita, MU Pedagogická fakulta
ISBN-13:
978-80-210-5714-2 
ISBN-10:
80-210-5714-9 
EAN:
9788021057142 
kat. č.:
204064 
cena: 
110,- Kč
Detail
Do košíku

Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku

2007, 1. vydání, Masarykova univerzita, MU Pedagogická fakulta
ISBN-13:
978-80-210-4454-8 
ISBN-10:
80-210-4454-3 
EAN:
9788021044548 
kat. č.:
204346 
cena: 
251,- Kč
Detail
Do košíku

Řešené příklady z fyzikální chemie IV a

Chemická kinetika, Kinetika jaderných přeměn
2008, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-4603-0 
EAN:
9788021046030 
kat. č.:
202864 
cena: 
110,- Kč
Detail
Do košíku

Řešené příklady z fyzikální chemie IV b

Farmakokinetika
2008, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-4604-7 
EAN:
9788021046047 
kat. č.:
202865 
cena: 
82,- Kč
Detail
Do košíku

Řešené příklady z fyzikální chemie VI

Vybrané optické fyzikálně chemické metody, Koloidní soustavy
2004, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
80-210-3344-4 
kat. č.:
202866 
cena: 
79,- Kč
Detail
Do košíku

Sbírka příkladů z diferenciálního počtu funkcí jedné reálné proměnné

2005, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
80-210-3758-X 
kat. č.:
202903 
cena: 
72,- Kč
Detail
Do košíku

Sbírka příkladů z integrálního počtu funkcí jedné reálné proměnné

2014, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-6995-4 
EAN:
9788021069954 
kat. č.:
202904 
cena: 
180,- Kč
Detail
Do košíku

Sbírka úloh z elementární geometrie

2013, 3. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-6348-8 
EAN:
9788021063488 
kat. č.:
202906 
cena: 
76,- Kč
Detail
Do košíku

Sborník dokumentů ke studiu nejnovějších českých dějin

2002, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
80-210-2833-5 
kat. č.:
202910 
cena: 
83,- Kč
Detail
Do košíku