Metodologie a výzkum

Metodologie a výzkum

Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů

2008, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-4556-9 
ISBN-10:
80-210-4556-6 
EAN:
9788021045569 
kat. č.:
200175 
cena: 
216,- Kč
Detail
Do košíku

Brno a Brňanky

2015, 1. vydání, Doplněk
ISBN-13:
978-80-7239-319-0 
EAN:
9788072393190 
kat. č.:
200247 
cena: 
184,- Kč
Detail
Do košíku

Cesty pedagogického výzkumu

2004, 1. vydání, Paido
ISBN-13:
80-7315-078-6 
kat. č.:
200298 
cena: 
90,- Kč
Detail
Do košíku

Co je to evoluce

Aktuální pohled na evoluční teorii
2009, 1. vydání, Academia
ISBN-13:
978-80-200-1754-3 
EAN:
9788020017543 
kat. č.:
200320 
cena: 
330,- Kč
Detail
Do košíku

Fenomén lhaní v prostředí internetu

2011, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-5488-2 
EAN:
9788021054882 
kat. č.:
200813 
cena: 
163,- Kč
Detail
Do košíku

Kompendium statistického zpracování dat

Metody a řešené úlohy +CD
2006, 2. přepracované, doplněné vydání, Academia
ISBN-13:
80-200-1396-2 
EAN:
9788020013965 
kat. č.:
201344 
cena: 
750,- Kč
Detail
Do košíku

Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice

2008, 1. vydání, Slon
ISBN-13:
978-80-7419-001-8 
EAN:
9788074190018 
kat. č.:
201481 
cena: 
250,- Kč
Detail
Do košíku

Manuál prognostických metod

2006, 1. vydání, Slon
ISBN-13:
80-86429-55-5 
EAN:
9788086429557 
kat. č.:
201635 
cena: 
240,- Kč
Detail
Do košíku

Metodologie sociálních věd

Soubor textů do kurzu
1. vydání, MU Brno
ID:
ID0010 
kat. č.:
201706 
cena: 
187,- Kč
Detail
Do košíku

Metodologie vědy

Úvod do problému
2009, 1. vydání, Karolinum
ISBN-13:
978-80-246-1609-4 
EAN:
9788024616094 
kat. č.:
201707 
cena: 
160,- Kč
Detail
Do košíku

Metody výzkumu médií

2010, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-7367-683-4 
EAN:
9788073676834 
kat. č.:
201717 
cena: 
365,- Kč
Detail
Do košíku

Použití kvalitativních výzkumných metod při postupech rychlého posuzování zneužívání drog ve společnosti

1999, 1. vydání, Albert
ISBN-13:
80-85834-78-2 
EAN:
9788085834789 
kat. č.:
202368 
cena: 
78,- Kč
Detail
Do košíku

Profesní poradenství

Vybrané kapitoly
2015, 1. vydání, Grada
ISBN-13:
978-80-247-5092-7 
EAN:
9788024750927 
kat. č.:
202484 
cena: 
259,- Kč
Detail
Do košíku

Přehled statistických metod

Analýzy a metaanalýza dat
2009, 3. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-7367-482-3 
EAN:
9788073674823 
kat. č.:
202556 
cena: 
749,- Kč
Detail
Do košíku

Přehled statistických metod zpracování dat

Analýza a metaanalýza dat
2004, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
80-7178-820-1 
EAN:
9788071788201 
kat. č.:
202557 
cena: 
605,- Kč
Detail
Do košíku

Psychoanalýza a fransouzské myšlení

2008, 1. vydání
ISBN-13:
978-80-87054-11-6 
kat. č.:
202619 
cena: 
249,- Kč
Detail
Do košíku

Řešené příklady z matematické analýzy

2003, 1. vydání, Karolinum
ISBN-13:
80-246-0628-3 
EAN:
9788024606286 
kat. č.:
202867 
cena: 
220,- Kč
Detail
Do košíku

Sebepojetí a sebehodnocení rozumově nadaných dětí

2010, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-5325-0 
EAN:
9788021053250 
kat. č.:
202918 
cena: 
197,- Kč
Detail
Do košíku

Sociální distance, interakce, relace a kategorizace

Alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace
ISBN-13:
978-80-7330-146-0 
EAN:
9788073301460 
kat. č.:
203022 
cena: 
198,- Kč
Detail
Do košíku

Sociologie pro ekonomy a manažery

Využití sociologie v managementu, marketingu a porsonalistice; Chování jednotlivců a skupin v organizaci; Fungování a řízení pracovní skupiny; Komunikace s veřejností; Sociologiský empirický výzkum
2006, 2. přepracované, doplněné vydání, Grada
ISBN-13:
80-247-1705-0 
EAN:
9788024717050 
kat. č.:
203112 
cena: 
269,- Kč
Detail
Do košíku

Současný výzkum psychoterapie

2005, 1. vydání, Triton
ISBN-13:
80-7254-707-0 
EAN:
9788072547074 
kat. č.:
203144 
cena: 
299,- Kč
Detail
Do košíku

Úspěšný návrh výzkumu

2008, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-7367-468-7 
EAN:
9788073674687 
kat. č.:
203571 
cena: 
289,- Kč
Detail
Do košíku

Úvod do metodologie psychologického výzkumu

Jak zkoumat lidskou duši
2000, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
80-7178-367-6 
EAN:
9788071783671 
kat. č.:
203595 
cena: 
359,- Kč
Detail
Do košíku

Úvod do teorie a metodologie měření chování

2009, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-7367-526-4 
EAN:
9788073675264 
kat. č.:
203611 
cena: 
299,- Kč
Detail
Do košíku