Sociologie

Sociologie

Sociální distance, interakce, relace a kategorizace

Sociální distance, interakce, relace a kategorizace

Alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace

Tato kniha seznamuje s teoretickými koncepty studia sociální stratifikace, které jdou za rámec ekonomických nerovností spjatých s postavením na trhu práce tím, že jej obohacují o sociokulturní - symbolický rozměr. V tomto zorném úhlu sledujeme, jak nerovnosti vznikají ve vztazích mezi lidmi: v interakcích a asociacích. Cílem autorského kolektivu je přinést ucelený přehled teoretických a metodologických přístupů zaměřených na relační aspekt nerovností a jejich kulturní dimenzi. Společné těmto "alternativním" pojetím jsou především dva prvky: porozumění konkrétním vztahům a vzniku relací ve vzájemných interakcích mezi lidmi, ať už jde o běžné konverzace, nebo sdružování v sociálních sítích. Publikace je rozdělena do pěti kapitol, které uvádí a diskutují koncepty jako sociální distance, relační pojetí nerovností, kulturalistický přístup k třídní analýze, sociální kategorizace, sociální identita, konstrukce meziskupinových symbolických hranic, diskursivní strategie, prolínání genderových, rasových/etnických a třídních nerovností (intersekcionalita), sociální struktura, rámcování, členská kategorizační analýza. Kniha najde uplatnění jak při výuce sociologie, tak při práci prakticky - empiricky orientovaných výzkumníků, kterým by měla poskytnout teoretický rámec pro východiska konkrétních studií sociálních nerovností.

Z obsahu:
Editorialb
1. Sociální distance a interakce: relační přístup ke studiu stratifikace
2. Interpretativní pojetí a kvalitativní výzkum sociálních nerovností
3. Studium sociální struktury jako konstruovaného prostoru. Sociální kategorizace a sociální identita
4. Sociální distance a prolínání nerovností (třída, gender, rasa/etnicita)
5. Jak se dělají sociální nerovnosti diskurzivně
Závěrem
Literatura
Summary
O autorech
Jmenný rejstřík
Věcný rejstřík

Detail
kat. č.: 203022
ISBN-13: 978-80-7330-146-0
EAN: 9788073301460
jazyk: český
stran: 148
vazba: brožovaná
rozměry: 160x235 mm
barva: černobíle
Cena: 198,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: