Sociologie

Sociologie

Sebepojetí a sebehodnocení rozumově nadaných dětí

Sebepojetí a sebehodnocení rozumově nadaných dětí

MU Brno, 1. vydání, 2010

Tato práce vznikala v kontextu rozvíjející se péče o nadané děti v České republice a zvyšujícího se zájmu odborné i laické veřejnosti o tuto problematiku i vzhledem k neoddiskutovatelnému významu sebehodnocení nejen pro kvalitu podávaného výkonu člověka, ale také pro jeho značný vliv na celkovou úroveň psychosociálního přizpůsobení i kvalitu života. Hlavním cílem našeho zkoumání bylo identifikovat rozdíly v profilech sebehodnocení vztažených k jednotlivým komponentám sebepojetí a celkovém sebehodnocení mezi skupinami rozumově nadaných dětí a dětí s průměrným nadáním. Vycházeli jsme z komponentových koncepcí nadání a osobnostně vývojového přístupu ke studiu nadání. Do výzkumu jsme zařadili působení dalších mimointelektových charakteristik: tvořivost, osobnostní rysy dítěte a matky, vybrané anamnestické rodinné údaje, citový vztah s rodiči a sourozencem, handicap. Výzkum zahrnoval také vnímání dostačivosti vztažené k jednotlivým oblastem sebepojetí (kromě celkového sebehodnocení) z pohledu pedagogů dětí.

Detail
kat. č.: 202918
ISBN-13: 978-80-210-5325-0
EAN: 9788021053250
jazyk: český
stran: 215
vazba: brožovaná
rozměry: 145x205 mm
barva: černobíle
Cena: 197,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: