Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů našich zákazníků jsou vydány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zkráceně „GDPR“).

Náš e-shop www.spolecenskeknihy.cz v zastoupení Anežky Chvílové prohlašuje, že dodržuje veškerá pravidla v souladu s výše uvedeným nařízením Evropské unie.Právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů se rozumí právní předpisy, které jsou součástí českéhoprávního řádu, včetně příslušných mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie, a které se týkají ochrany osobních údajů.

Zpracováváme osobní údaje – zejména e-mailové adresy, jména a příjmení, poštovní adresy, telefonní čísla, příp. další.

Pokud nám fyzická osoba poskytne dobrovolně své osobní údaje, zejména při registraci v našem e-shopu, při objednávce, při potvrzení, že chce dostávat e-mailem zprávy o nových knihách, nebo jiným způsobem, pak tyto osobní údaje zpracováváme jen pro legitimní účely a jen po dobu, která je pro tyto účely nezbytně nutná.

Osobní údaje zpracováváme pro účely plnění našich právních povinností, pro účely naší obchodní činnosti (zejména vyřizování objednávek a plnění smluvních závazků) a pro účely marketingové tj. např. zasílání obchodních sdělení, ev. zejména zasílání zpráv o knižních novinkách atp.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a právo odvolat souhlas

Pokud fyzická osoba projeví zájem o zasílání obchodních sdělení, ať již souhlasem v listinné podobě nebo elektronicky (e-mailem apod.), udílí nám tím souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může fyzická osoba kdykoliv odvolat.
Odvolání souhlasu lze provést zasláním zprávy s předmětem NEZASÍLAT na adresu: email@spolecenskeknihy.cz

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje poskytujeme výhradně těm subjektům, které s ohledem na daný účel zpracování osobních údajů s nimi přicházejí do styku, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu a pouze pro daný účel zpracování. Jedná se především o zaměstnance knihkupectví, kteří např. připravují objednané zboží k odeslání. Osobní údaje tak poskytujeme správcům našich informačních systémů vč. webových stránek a e-shopu, smluvním přepravcům (pro účely doručení zásilky se zbožím) a smluvním dodavatelům služeb (zpracování účetnictví apod.).

Vaše práva

Ohledně svých osobních údajů máte vůči nám tato práva:

  • na přístup ke svým osobním údajům (zejména zda a jaké Vaše údaje zpracováváme)
  • na opravu svých osobních údajů
  • na výmaz svých osobních údajů (není-li to v rozporu s jiným oprávněným zájmem)
  • na námitku proti zpracování
  • na omezení zpracování
  • na přenositelnost údajů
  • na podání stížnosti u dozorového úřadu (v České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz).