Skripta

Skripta

Metody a formy aktivní práce žáků v teorii a praxi

2009, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-4834-8 
ISBN-10:
80-210-4834-4 
EAN:
9788021048348 
kat. č.:
201708 
cena: 
173,- Kč
Detail
Do košíku

Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami

2008, 1. dotisk vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-3819-6 
kat. č.:
201713 
cena: 
94,- Kč
Detail
Do košíku

Metody výzkumu v sociologii

SOC707 Soubor textů do kursu
1. vydání, MU Brno
ID:
ID0017 
kat. č.:
201718 
cena: 
238,- Kč
Detail
Do košíku

Morava v době ledové

prostředí posledního glaciálu a metody jeho poznávání
2014, munipress
ISBN-13:
978-80-210-6364-8 
ISBN-10:
80-210-6364-5 
kat. č.:
204671 
cena: 
450,- Kč
Detail
Do košíku

Morfologie ruštiny v přehledech a cvičeních

Neohebné slovní druhy
2011, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-5737-1 
EAN:
9788021057371 
kat. č.:
201808 
cena: 
144,- Kč
Detail
Do košíku

Morfologie ruštiny v přehledech a cvičeních

Zájmena
ISBN-13:
978-80-210-5738-8 
ISBN-10:
80-210-5738-6 
kat. č.:
204656 
cena: 
144,- Kč
Detail
Do košíku

Motivace k učení se v kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka

2017, 1. vydání, Masarykova univerzita
ISBN-13:
978-80-210-8782-8 
ISBN-10:
80-210-8782-X 
kat. č.:
204655 
cena: 
198,- Kč
Detail
Do košíku

Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením

2008, 1. vydání, MU Brno, MU Pedagogická fakulta
ISBN-13:
978-80-210-4575-0 
ISBN-10:
80-210-4575-2 
EAN:
9788021045750 
kat. č.:
201826 
cena: 
152,- Kč
Detail
Do košíku

Na cestě k humanitě II

2000, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-2285-0 
ISBN-10:
80-210-2285-X 
kat. č.:
201866 
cena: 
74,- Kč
Detail
Do košíku

Nástin českých dějin 20.století

2014, 3. upravené vydání, Masarykova univerzita, munipress
ISBN-13:
978-80-210-6741-7 
ISBN-10:
80-210-6741-1 
kat. č.:
204452 
cena: 
230,- Kč
Detail
Do košíku

Nauka o tvoření slov

2001, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-2183-9 
ISBN-10:
80-210-2183-7 
kat. č.:
201920 
cena: 
70,- Kč
Detail
Do košíku

Německo-český česko-německý slovníček

základních gramatických pojmů
2005, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
80-210-3626-5 
kat. č.:
201964 
cena: 
34,- Kč
Detail
Do košíku

O přírodě, civilizaci, historii a dalším

(Studie a eseje)
2005, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-3902-5 
ISBN-10:
80-210-3902-7 
kat. č.:
202062 
cena: 
88,- Kč
Detail
Do košíku

O vzdělávání, učitelství a tak trochu i o pedagogice

ISBN-13:
978-80-210-8495-7 
ISBN-10:
80-210-8495-2 
kat. č.:
204680 
cena: 
99,- Kč
Detail
Do košíku

Obecné dějiny novověku I.

(16. století)
2011, 2. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-5568-1 
EAN:
9788021055681 
kat. č.:
202085 
cena: 
58,- Kč
Detail
Do košíku

Obecné dějiny novověku II.-III.

(17. a 18. století)
2011, 2. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-5567-4 
ISBN-10:
80-210-5567-7 
EAN:
9788021055674 
kat. č.:
202086 
cena: 
67,- Kč
Detail
Do košíku

Obecné dějiny novověku IV

(1789-1918)
2015, 3. vydání, Masarykova univerzita
ISBN-13:
978-80-210-6175-0 
ISBN-10:
80-210-6175-8 
kat. č.:
204492 
cena: 
163,- Kč
Detail
Do košíku

Obecné dějiny novověku V/2

(1945-1990)
2013, 2. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-6174-3 
EAN:
9788021061743 
kat. č.:
202087 
cena: 
86,- Kč
Detail
Do košíku

Obrazy ze života společnosti v českých dějinách

2010, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-5195-9 
ISBN-10:
80-210-5195-7 
kat. č.:
202099 
cena: 
136,- Kč
Detail
Do košíku

Orientace české základní školy

2005, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-3870-7 
ISBN-10:
80-210-3870-5 
kat. č.:
202171 
cena: 
252,- Kč
Detail
Do košíku

Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou mozkovou obrnou

2013, 1. dotisk, doplněné vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-5266-6 
ISBN-10:
80-210-5266-X 
kat. č.:
202233 
cena: 
167,- Kč
Detail
Do košíku

Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

2006, 1. vydání, Masarykova univerzita, MU pedagogická fakulta
ISBN-13:
978-80-210-3977-3 
ISBN-10:
80-210-3977-9 
kat. č.:
204345 
cena: 
256,- Kč
Detail
Do košíku

Periodická soustava prvků

2014, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-6621-2 
ISBN-10:
80-210-6621-0 
kat. č.:
202245 
cena: 
198,- Kč
Detail
Do košíku

POL 712 Politické systémy střední Evropy

Rozšířený sylabus
2002, 1. vydání, MU Brno
ID:
ID0012 
kat. č.:
200001 
cena: 
322,- Kč
Detail
Do košíku