Aktuální trendy v pregraduální přípravě učitelů základních a středních škol

Aktuální trendy v pregraduální přípravě učitelů základních a středních škol

Určeno studentům učitelství přírodovědných předmětů
MU Brno, MU Pedagogická fakulta, 1. vydání, 2008

Pregraduální příprava učitelů je stále diskutovanou a rozvíjenou oblastí práce pedagogických fakult, od nichž se očekává celkové zvýšení úrovně učitelského studia. Způsoby pregraduální přípravy a náplň jednotlivých přírodovědných disciplín na jedné straně a schopnost učitelů systematicky a srozumitelně aktualizovat předkládané učivo na straně druhé klade na učitele velké odborné i didaktické nároky. Tento fakt je výzvou k zamyšlení se nad aspekty, spojenými se zrychlováním proměn v oblasti přípravy učitelů přírodovědných předmětů. Je nezbytné přesně vymezit jak obsahovou stránku této přípravy v návaznosti na studijní programy jednotlivých fakult v České republice, tak soubor kompetencí, které studenti v průběhu pregraduální přípravy získávají.

Detail
kat. č.: 200084
ISBN-13: 978-80-210-4544-6
ISBN-10: 80-210-4544-2
EAN: 9788021045446
jazyk: český
stran: 67
vazba: brožovaná
rozměry: 170x240 mm
váha: 150 g
barva: černobíle
Cena: 105,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: