Čeština v pohybu

Čeština v pohybu

kapitoly ke zkoumání jejího stavu a proměn

Monografie "Čeština v pohybu" uvádí výsledky vědecké práce kolektivu lingvistů KČJL PdF MU. Svůj výzkum zaměřili na měnící se jevy současné češtiny, jako je např. oblast propriální sféry, konkrétně užívání toponym a chrématonym, nebo přechylování cizích ženských příjmení. Tvaroslovnou problematiku řeší dvě kapitoly: o variantních tvarech přejatých slov a o sekundárních předložkách. Detailní je analýza univerbizátů názvů dopravních prostředků. Ve stylové oblasti se výzkum soustředil na funkci expresivity v publicistice a na vývoj ve slovní zásobě současné žurnalistiky. Sféra běžné komunikace je zkoumána na jazykovém materiálu z okolí Broumova. Poslední kapitola se zabývá dialogem v současné beletrii. Jednotícím prvkem celé monografie je analýza dynamických jevů současné češtiny.

Detail
kat. č.: 204641
ISBN-13: 978-80-210-8090-4
ISBN-10: 80-210-8090-6
jazyk: český
stran: 153
vazba: šitá
rozměry: 150x210 mm
váha: 210 g
barva: černobíle
Cena: 145,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: