Aktuální otázky teorie výchovy: Teoretická východiska, výzkumné nálezy a závěry pro praxi

2011, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-5727-2 
EAN:
9788021057272 
kat. č.:
200082 
cena: 
150,- Kč
Detail
Do košíku

Aktuální trendy v pregraduální přípravě učitelů základních a středních škol

Určeno studentům učitelství přírodovědných předmětů
2008, 1. vydání, MU Brno, MU Pedagogická fakulta
ISBN-13:
978-80-210-4544-6 
ISBN-10:
80-210-4544-2 
EAN:
9788021045446 
kat. č.:
200084 
cena: 
105,- Kč
Detail
Do košíku

Audiovizuální edukace jako součást mediální výchovy

2008, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-4684-9 
ISBN-10:
80-210-4684-8 
EAN:
9788021046849 
kat. č.:
200166 
cena: 
71,- Kč
Detail
Do košíku

Dopravní výchova pro učitele 1. stupně ZŠ

2007, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-4251-3 
EAN:
9788021042513 
kat. č.:
200622 
cena: 
119,- Kč
Detail
Do košíku

Ekologická dimenze výchovy a vzdělávání ve škole 21. století

2005, 1. vydání
ISBN-13:
80-210-3750-4 
kat. č.:
200688 
cena: 
101,- Kč
Detail
Do košíku

Kapitoly k aktuálním problémům pedagogiky

2009, 1. vydání
ISBN-13:
978-80-7392-096-8 
kat. č.:
201242 
cena: 
120,- Kč
Detail
Do košíku

Metody a formy aktivní práce žáků v teorii a praxi

2009, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-4834-8 
ISBN-10:
80-210-4834-4 
EAN:
9788021048348 
kat. č.:
201708 
cena: 
173,- Kč
Detail
Do košíku

O vzdělávání, učitelství a tak trochu i o pedagogice

ISBN-13:
978-80-210-8495-7 
ISBN-10:
80-210-8495-2 
kat. č.:
204680 
cena: 
99,- Kč
Detail
Do košíku

Orientace české základní školy

2005, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-3870-7 
ISBN-10:
80-210-3870-5 
kat. č.:
202171 
cena: 
252,- Kč
Detail
Do košíku

Rozvíjení gramotnosti ve výuce na 1.stupni ZŠ

2011, 1. vydání, Masarykova univerzita, MU Pedagogická fakulta
ISBN-13:
978-80-210-5714-2 
ISBN-10:
80-210-5714-9 
EAN:
9788021057142 
kat. č.:
204064 
cena: 
110,- Kč
Detail
Do košíku

Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku

2007, 1. vydání, Masarykova univerzita, MU Pedagogická fakulta
ISBN-13:
978-80-210-4454-8 
ISBN-10:
80-210-4454-3 
EAN:
9788021044548 
kat. č.:
204346 
cena: 
251,- Kč
Detail
Do košíku

Studie k předškolní pedagogice

ISBN-13:
978-80-210-5467-7 
ISBN-10:
80-210-5467-0 
EAN:
9788021054677 
kat. č.:
204065 
cena: 
83,- Kč
Detail
Do košíku

Studie ze školní pedagogiky

2015, 1. 3.diotisk vydání, Masarykova univerzita, MU Pedagogická fakulta, Pedagogická fakulta
ISBN-13:
978-80-210-4859-1 
ISBN-10:
80-210-4859-X 
EAN:
9788021048591 
kat. č.:
204066 
cena: 
125,- Kč
Detail
Do košíku

Teorie a praxe projektové výuky

2016, 2. vydání, Masarykova univerzita, MU Pedagogická fakulta
ISBN-13:
978-80-210-8163-5 
ISBN-10:
80-210-8163-5 
EAN:
9788021081635 
kat. č.:
204069 
cena: 
147,- Kč
Detail
Do košíku

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích

2006, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-3971-1 
ISBN-10:
80-210-3971-X 
kat. č.:
203837 
cena: 
135,- Kč
Detail
Do košíku