Ekologická dimenze výchovy a vzdělávání ve škole 21. století

Ekologická dimenze výchovy a vzdělávání ve škole 21. století

1. vydání, 2005

Autorka nejdříve sleduje proměny vztahu člověka k přírodě a životnímu prostředí a na základě této analýzy koncipuje nové pojetí ekologické výchovy. Analyzuje koncepční polarity a komplementarity v ekologické výchově a zabývá se její didaktickou dimenzí. Toto, výzkumem podložené, moderní pojetí ekologické výchovy tvoří teoreticko-metodologický rámec pro úvahy a návrhy směřující do přípravy budoucích učitelů v oblasti ekologické výchovy. Autorka vymezuje a zdůvodňuje klíčové kompetence učitele pro realizaci ekologické výchovy. Těchto kompetencí si všímá v širším kontextu přípravy učitelů. Tato část práce vyúsťuje ve vymezení standardu pregraduálního vzdělávání učitelů 1. stupně základní školy, v němž významné místo zaujímají již zmíněné kompetence.

Detail
kat. č.: 200688
ISBN-13: 80-210-3750-4
jazyk: český
stran: 158
vazba: brožovaná
rozměry: 145x205 mm
barva: černobíle
Cena: 101,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: