Cesty do Svaté země XII.-XX. století

Mýty a realita v ruských a českých cestopisech
2013, munipress
ISBN-13:
978-80-210-6139-2 
ISBN-10:
80-210-6139-1 
kat. č.:
204659 
cena: 
350,- Kč
Detail
Do košíku

České dějiny raného novověku I.

ISBN-13:
978-80-210-8278-6 
ISBN-10:
80-210-8278-X 
kat. č.:
204631 
cena: 
79,- Kč
Detail
Do košíku

Dokumenty a materiály k národním dějinám 1918-1945

2003, 2. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-3105-0 
ISBN-10:
80-210-3105-0 
kat. č.:
200607 
cena: 
102,- Kč
Detail
Do košíku

Dokumenty a materiály ke studiu národních dějin v letech 1848-1918

2010, 2. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-5120-1 
ISBN-10:
80-210-5120-5 
EAN:
9788021051201 
kat. č.:
200608 
cena: 
105,- Kč
Detail
Do košíku

Dokumenty ke studiu českých dějin první poloviny 19. století

2004, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-3471-6 
ISBN-10:
80-210-3471-8 
kat. č.:
200609 
cena: 
59,- Kč
Detail
Do košíku

Morava v době ledové

prostředí posledního glaciálu a metody jeho poznávání
2014, munipress
ISBN-13:
978-80-210-6364-8 
ISBN-10:
80-210-6364-5 
kat. č.:
204671 
cena: 
450,- Kč
Detail
Do košíku

Nástin českých dějin 20.století

2014, 3. upravené vydání, Masarykova univerzita, MU Pedagogická fakulta
ISBN-13:
978-80-210-6741-7 
ISBN-10:
80-210-6741-1 
kat. č.:
204452 
cena: 
230,- Kč
Detail
Do košíku

Obecné dějiny novověku I.

(16. století)
2018, 3. vydání, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
ISBN-13:
978-80-210-9067-5 
ISBN-10:
80-210-9067-7 
EAN:
9788021090675 
kat. č.:
205192 
cena: 
63,- Kč
Detail
Do košíku

Obecné dějiny novověku II.-III.

(17. a 18. století)
2017, 3. vydání, Masarykova univerzita, MU Pedagogická fakulta
ISBN-13:
978-80-210-8584-8 
ISBN-10:
80-210-8584-3 
EAN:
9788021085848 
kat. č.:
205211 
cena: 
72,- Kč
Detail
Do košíku

Obecné dějiny novověku IV

(1789-1918)
2019, 4. vydání, Masarykova univerzita, MU Pedagogická fakulta
ISBN-13:
978-80-210-9272-3 
ISBN-10:
80-210-9272-6 
EAN:
9788021092723 
kat. č.:
205209 
cena: 
163,- Kč
Detail
Do košíku

Obecné dějiny novověku V/2

(1945-1990)
2016, 2. 1. dotisk vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-6174-3 
ISBN-10:
80-210-6174-X 
EAN:
9788021061743 
kat. č.:
202087 
cena: 
86,- Kč
Detail
Do košíku

Obrazy ze života společnosti v českých dějinách

2010, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-5195-9 
ISBN-10:
80-210-5195-7 
kat. č.:
202099 
cena: 
136,- Kč
Detail
Do košíku

Portréty osobností Moravy

1996, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
80-210-1311-7 
kat. č.:
202335 
cena: 
56,- Kč
Detail
Do košíku

Přehled světových dějin v letech 1917-1945

2012, 2. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-5790-6 
EAN:
9788021057906 
kat. č.:
202558 
cena: 
155,- Kč
Detail
Do košíku

Příručka k moderním českým politickým dějinám pro posluchače občanské výchovy

2010, 2. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-5185-0 
EAN:
9788021051850 
kat. č.:
202599 
cena: 
84,- Kč
Detail
Do košíku

Sborník dokumentů ke studiu nejnovějších českých dějin

2002, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
80-210-2833-5 
kat. č.:
202910 
cena: 
83,- Kč
Detail
Do košíku

Sochařské Brno 1989-2019

Sculpture in Brno 1989-2019
2019, 1. vydání, Masarykova univerzita
ISBN-13:
978-80-210-9317-1 
ISBN-10:
80-210-9317-X 
EAN:
9788021093171 
kat. č.:
205210 
cena: 
165,- Kč
Detail
Do košíku

Texty ke studiu soudobých světových dějin (1954-1994)

1996, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
80-210-1367-2 
kat. č.:
203420 
cena: 
102,- Kč
Detail
Do košíku

Úvod do studia dějepisu a historický proseminář

ISBN-13:
978-80-210-5683-1 
ISBN-10:
80-210-5683-5 
kat. č.:
204632 
cena: 
90,- Kč
Detail
Do košíku

Základy morálnej teológie v dejinom kontexte II.

(19.-20. storočie a špecifické morálne témy 21. storočia)
2014, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-6768-4 
ISBN-10:
80-210-6768-3 
EAN:
9788021067684 
kat. č.:
203904 
cena: 
265,- Kč
Detail
Do košíku

Základy oborové didaktiky dějepisu

2004, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
80-210-3495-5 
kat. č.:
203906 
cena: 
169,- Kč
Detail
Do košíku