Dítě se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v rodinné terapii

Učební text.
2007, 1. vydání, MU Brno, MU Pedagogická fakulta
ISBN-13:
978-80-210-4372-5 
ISBN-10:
80-210-4372-5 
EAN:
9788021043725 
kat. č.:
200588 
cena: 
114,- Kč
Detail
Do košíku

Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami

2013, 1. vydání, MU Brno, MU Pedagogická fakulta
ISBN-13:
978-80-210-6221-4 
ISBN-10:
80-210-6221-5 
EAN:
9788021062214 
kat. č.:
200677 
cena: 
129,- Kč
Detail
Do košíku

Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami

2008, 1. dotisk vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-3819-6 
kat. č.:
201713 
cena: 
94,- Kč
Detail
Do košíku

Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením

2008, 1. vydání, MU Brno, MU Pedagogická fakulta
ISBN-13:
978-80-210-4575-0 
ISBN-10:
80-210-4575-2 
EAN:
9788021045750 
kat. č.:
201826 
cena: 
152,- Kč
Detail
Do košíku

Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou mozkovou obrnou

2013, 1. dotisk, doplněné vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-5266-6 
ISBN-10:
80-210-5266-X 
kat. č.:
202233 
cena: 
167,- Kč
Detail
Do košíku

Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

2006, 1. vydání, Masarykova univerzita, MU pedagogická fakulta
ISBN-13:
978-80-210-3977-3 
ISBN-10:
80-210-3977-9 
kat. č.:
204345 
cena: 
256,- Kč
Detail
Do košíku

Poruchy verbální komunikace a foniatrie

2003, Paido
ISBN-13:
978-80-7315-038-9 
ISBN-10:
80-7315-038-7 
kat. č.:
202345 
cena: 
150,- Kč
Detail
Do košíku

Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením

2011, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-5536-0 
ISBN-10:
80-210-5536-7 
EAN:
9788021055360 
kat. č.:
202542 
cena: 
152,- Kč
Detail
Do košíku

Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených

2005, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
80-210-3718-0 
kat. č.:
202543 
cena: 
87,- Kč
Detail
Do košíku

Psychomotorické hry

pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti
2005, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
80-210-3627-3 
kat. č.:
202692 
cena: 
52,- Kč
Detail
Do košíku

Psychomotorické hry

pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti
ISBN-13:
978-80-210-3627-7 
ISBN-10:
80-210-3627-3 
kat. č.:
205015 
cena: 
52,- Kč
Detail
Do košíku
novinka

Učíme se počítat

pracovní listy proprevenci dyskalkulie
2018, 1. ilustrace Patricie Koubská vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-262-1406-9 
ISBN-10:
80-262-1406-4 
EAN:
9788026214069 
kat. č.:
204214 
běžná cena: 
165,- Kč
Vaše cena: 
132,- Kč
Detail
Do košíku

Zvládáme specifické poruchy učení

Dyslexie, Dysortografie, Dysgrafie
2019, 1. vydání, Edika, Albatros Media
ISBN-13:
978-80-266-1400-5 
ISBN-10:
80-266-1400-3 
kat. č.:
204465 
běžná cena: 
249,- Kč
Vaše cena: 
224,- Kč
Detail
Do košíku