Sociální práce

Sociální práce

Životní styl české mládeže

Životní styl české mládeže

pohybová aktivita, standardy a normy motorické výkonnosti
Karolinum, 2017

Předkládaná monografie přináší odpovědi na otázky spojené se studiem životního stylu, pohybové aktivity a motorické výkonnosti české mládeže. Vyhodnocuje aktuální účast české mládeže (10–19 let) ve sportu a pohybové aktivitě (organizované i neorganizované) v kontextu jejího životního stylu, psychosociálních, sociálních, kulturních aspektů a pohybové výkonnosti a srovnává účast české mládeže ve sportu s evropskými přehledy i s dříve provedenými národními studiemi v letech 2000, 2006 a 2014/2015. Dále identifikuje a vyhodnocuje trendy změn ve frekvenci účasti mládeže ve sportu a v pohybové aktivitě s využitím metodiky COMPASS a všímá si změn ve sportovních zájmech a dalších volnočasových aktivitách mládeže, vyhodnocuje aktuální pohybovou výkonnost mládeže a porovnává ji s obdobnými měřeními z let 1966, 1987 a 2006. Vytváří také standardy tělesné zdatnosti a pohybové výkonnosti mládeže. Monografie otevírá diskusi k vybraným aktuálním otázkám, například k údajům o sportu a pohybové aktivitě mládeže v České republice. Publikace je určena především tělovýchovným pedagogům, učitelům, trenérům a studentům tělesné výchovy a sportu.

Detail
kat. č.: 204940
ISBN-13: 978-80-246-3746-4
ISBN-10: 80-246-3746-4
jazyk: český
stran: 201
vazba: šitá
rozměry: 165x235 mm
váha: 350 g
barva: černobíle
Cena: 250,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: