Pedagogika > Výchova a vzdělávání

Výchova a vzdělávání

Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma

Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma

Masarykova univerzita, 1. vydání, 1. dotisk upraveného vydání, 2017

Ve výzkumné monografii je řešeno téma inkluze jako interdisciplinární problém. Inkluzivní vzdělávání není jen problémem pedagogickým nebo speciálněpedagogickým, ale jeho realizace je podmíněna spoluprací celé řady vědních oborů – psychologie, lékařství i sociologie. Zajímaly nás otázky: Jaké faktory ovlivňují jednotlivé aktéry inkluzivního vzdělávání? Na jakých úrovních inkluzivního vzdělávání jednotlivé faktory působí? Jak identifikované faktory působí)? Výzkumným prostředím byly běžné základní školy. Využity byly standardní postupy sociálně vědního výzkumu, jak kvantitativního, tak kvalitativního charakteru. Výzkumná monografie je členěna do tří větších celků s vnitřním členěním na kapitoly.

Detail
kat. č.: 201033
ISBN-13: 978-80-210-8140-6
ISBN-10: 80-210-8140-6
EAN: 9788021081406
jazyk: český
stran: 272
vazba: brožovaná
rozměry: 150x210 mm
váha: 350 g
barva: černobíle
Cena: 220,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: