Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie

Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie

kontexty doby a díla
Masarykova univerzita, MU Filosofická fakulta, 1. vydání, 2010

Kolektivní monografie věnovaná profesoru Masarykovy univerzity Antonínu Václavíkovi sumarizující v jednotlivých oddílech jeho životní osudy, odborné aktivity, vztah k rodnému kraji i vliv na formování tzv. moravské národopisné školy by měla přispět k důkladnějšímu poznání nejen osobnosti a přínosu prof. A. Václavíka pro společenské vědy, ale také stát se cennou příručkou k seznámení s tematickou škálou národopisného bádání prvních dvou třetin 20. století, s vývojovými etapami etnografického muzejnictví i rozličnými metodami uplatňovanými ve vědecké práci. Přínosná je také pro dějiny oboru. Mohou ji využít nejen vědečtí pracovníci, ale v hojné míře i studenti etnologie a dalších společensko-vědních oborů, muzejní pracovníci i laičtí dokumentátoři a nadšenci pro lidovou kulturu v terénu.

Detail
kat. č.: 205189
ISBN-13: 978-80-210-5364-9
ISBN-10: 80-210-5364-X
EAN: 9788021053649
jazyk: český
stran: 220
vazba: brožovaná
rozměry: 170x240 mm
váha: 600 g
barva: barevně
Cena: 300,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: