Sociální práce

Sociální práce

novinka
Teorie sociální práce I

Teorie sociální práce I

Sociální práce jako profese, akademická disciplína a vědní obor
Grada, 1. vydání, 2019

Sociální práce patří v současnosti k progresivně se rozvíjejícím vědním disciplínám a pomáhajícím profesím.

Cílem publikace je představit její základní teoretická východiska studentům sociální práce. Sociálním pracovníkům může přinést aktuální odborné diskurzy na mezinárodním poli této disciplíny, jakož i ve specifických českých a slovenských podmínkách jejího výkonu. Autorem publikace je renomovaný slovenský profesor oboru sociální práce, který publikoval více než 160 vědeckých, odborných a populárních studií.

Mezi nejznámější patří Etika sociální práce (2010, 2012), Aplikovaná sociální patologie v sociální práci (2011), Etické kodexy sociální práce (2016), Teorie a metody sociální práce I, II (2015). České vydání teorie sociální práce je nejnovějším přepracováním první části uvedeného díla.

Autor v ní využívá nejen bohaté teoretické znalosti, ale i praktické zkušenosti z vyučování sociální práce v českém a slovenském prostředí, aktivní participace na tvorbě slovenského profesního zákona o sociální práci a etického kodexu.

Detail
kat. č.: 205169
ISBN-13: 978-80-271-2220-2
ISBN-10: 80-271-2220-1
EAN: 9788027122202
jazyk: český
stran: 208
vazba: brožovaná
rozměry: 165x240 mm
váha: 350 g
barva: černobíle
Cena: 329,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: