Slovenka pri knihe

Slovenka pri knihe

čítanka
Aspekt, 2007

Čítanka z diela Hany Gregorovej sprítomňuje písanie žien z dôb minulých a zároveň poukazuje na mnohotvárnosť "tradičnej" ženskej roly na Slovensku. Čítankový prístup k textom nám dovolil sústrediť sa na tú dôležitú líniu v pomerne rozsiahlej tvorbe Hany Gregorovej, ktorá nás najviac zaujala, teda na reflexiu postavenia žien. Ku krbu ju posielala dobová konvencia, ku knihe ju zasa hnala túžba po odopieranom vzdelávaní. Napokon - aj nezakríknutá Hana Gregorová je súčasťou našej tradície.

Čítanka je zostavená tak, aby aby v nej boli predstavené rôzne žánre a texty z rôznych období Gregorovej tvorby. Hana Gregorová sa najprv prihovára súčasníkom autobiografickými "Spomienkami" na detstvo, mladosť, manželstvo so spisovateľom Jozefom Gregorom Tajovským, svoju cestu k literatúre a k verejnému pôsobeniu orientovanému najmä na problematiku slovenskej ženy. Ďalšiu časť tvoria dojmy a črty z ciest ("O Korzike" a "O Xantipe"), úryvok z knihy "Ženy" (poviedka Žiarlivý), ukážky z publicistiky o našom ženskom spisovateľskom trojhviezdí: Šoltésovej, Vansovej a Timrave. Pozornosť si zasluhujú aj texty o Gregorovej názoroch na feminizmus, na postavenie žien a ich zástoj v spoločnosti, či v boji za mier. Napokon nám Čítanka ponúka stretnutie s azda najzaujímavejšou a najvýznamnejšou prácou tejto spisovateľky "Slovenka pri krbe a knihe". Knihu uzatvára výberová bibliografia Hany Gregorovej

Detail
kat. č.: 204960
ISBN-13: 978-80-85549-75-1
ISBN-10: 80-85549-75-1
jazyk: slovenský
stran: 263
vazba: šitá
rozměry: 145x200 mm
váha: 330 g
barva: černobíle
Cena: 210,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: