Aspects of Functional Sentence Perspective in Contemporary English News and Academic Prose

Aspects of Functional Sentence Perspective in Contemporary English News and Academic Prose

Masarykova univerzita, MU Filosofická fakulta, 1. vydání, 2011

Název česky: Aspekty funkčního pohledu věty v současných anglických novinách a akademické próze

Práce se zabývá některými aspekty aktuálního členění věty v rovinách novinářského a odborného stylu současné psané angličtiny. Je zaměřena zejména na identifikaci informační kontury textu, výskyt sdělných jednotek a sdělných polí, míru porušování principu linearity, zastoupení dynamických sémantických škál, znázornění dynamiky široké a úzké scény a v neposlední řadě také na výskyt tří typů tematických posloupností (posloupnosti s návaznou tematizací tématu, posloupnosti s průběžným tématem a posloupnosti s tematickým odvozováním). Tyto aspekty jsou použity k ověření výchozí hypotézy o stylistické platnosti aktuálního členění.

Detail
kat. č.: 204748
ISBN-13: 978-80-210-5681-7
ISBN-10: 80-210-5681-9
EAN: 9788021056817
jazyk: anglický
stran: 116
vazba: brožovaná
rozměry: 170x240 mm
váha: 250 g
barva: černobíle
Cena: 110,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: