Právo a zákony

Právo a zákony

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník

Dědické právo
Grada, 2. vydání, 2014

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. 
Co přinesla praxe během tří let používání nového občanského zákoníku do dědického práva? Orientujte se! Převratné změny se dotkly úplně každého! Seznamte se s možnými pořízeními pro případ smrti – tedy se závětí a dědickou smlouvou či novým institutem odkazu.

Novou úpravou prošel i povinný díl náležející nepominutelným dědicům. Pozornost věnujeme také otázkám vydědění nebo přechodu pozůstalosti na dědice a vysvětlíme nabytí dědictví, správu pozůstalosti a její soupis, potvrzení a rozdělení pozůstalosti i problematiku dluhů přecházejících na dědice. Poslední část zaměřujeme na problematiku zcizení dědictví.

Detail
kat. č.: 204747
ISBN-13: 978-80-247-5168-9
ISBN-10: 80-247-5168-2
jazyk: český
stran: 144
vazba: šitá
rozměry: 165x240 mm
váha: 250 g
barva: černobíle
Cena: 199,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: