Žurnalistika a média

Žurnalistika a média

Gramofon, film, typewriter

Gramofon, film, typewriter

Karolinum, 2017

Kittlerova kniha je interpretací dějin mediální technologie spojených se třemi původními vynálezy (gramofon, film, psací stroj) a prostírajících se mezi počátkem 19. stolení a současností, ale také zmapováním možností z nich odvozených, zejména reflexí těchto změn v literatuře. Autorův přístup dovoluje extrapolovat paradigmata mediální a literární teorie, strukturalismu, psychoanalýzy, (elektro)akustiky a vojenství a vnést do diskuse o mediální konstituci člověka a jeho poststrukturalistického překonání onen technologický prvek, díky němuž se rýsuje další fáze tohoto vývoje. Navázání diskurzivní praxe na pokrok techniky záznamu a reprodukce a obojího pak na psychický aparát (v kybernetickém slova smyslu) představuje radikální krok, jehož „symbolem“ se Kittler stal.

Detail
kat. č.: 204718
ISBN-13: 978-80-246-3204-9
ISBN-10: 80-246-3204-7
jazyk: český
stran: 386
vazba: šitá
rozměry: 145x205 mm
váha: 430 g
barva: černobíle
běžná cena: 390,- Kč
Vaše cena: 351,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: