Žurnalistika a média

Žurnalistika a média

náš tip
Kulturní paměť a film

Kulturní paměť a film

Jak se měnil obraz poválečného odsunu v české filmové tvorbě
Slon, 1. vydání, 2018

Kniha je příspěvkem k současné debatě o hraném filmu jako médiu kulturně zprostředkované paměti. Autorka nahlíží filmy jako díla, která nabízejí jednak obraz éry, v níž byla vytvořena, jednak obrazy uplynulých událostí, k nimž se vztahuje jejich děj. Z těchto dvou perspektiv v knize zkoumá čtyři české (československé) hrané filmy, které zobrazují události související s poválečným vysídlením německy mluvících obyvatel a následným osidlováním pohraničních oblastí. Srovnání filmů z různých období umožňuje zachytit vývoj vztahů české společnosti k otázce odsunu i proměnu významů, s nimiž byla a je tato problematická součást naší minulosti spojována.

Detail
kat. č.: 204716
ISBN-13: 978-80-7419-268-5
ISBN-10: 80-7419-268-7
jazyk: český
stran: 200
vazba: šitá
rozměry: 150x230 mm
váha: 300 g
barva: černobíle
Cena: 300,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: