Kulturální studia

Kulturální studia

náš tip
Masaryk a náboženství

Masaryk a náboženství

Masarykova univerzita, 2. vydání, 2018

Uváděná monografie prof. M. Dokulila „Masaryk a náboženství“ přináší na 211 stranách obdivuhodné bohatství myšlenek. Jeho přístup k Masarykovu dílu je naprosto originální, což je dáno tím, že je vybaven mimořádnými vědomostmi filozofickými, sociologickými, historickými, politologickými, teologickými a literárněvědnými. Nechce Masaryka pouze interpretovat, nýbrž hovoří o tom, čím T.G.M. oslovil jeho a čím by měl oslovit současnou společnost. Od historického základu dovádí své úvahy vždy až do současnosti a s velkou naléhavostí vyslovuje své apely na současníky.
Kniha vznikala dvacet let, ale není tříští úvah, tvoří logický celek. Má předmluvu, sedm kapitol a závěr, vše pro čtenáře čtivé, ale zároveň náročné. Kapitoly jsou strukturovány do mnoha sugestivních otázek, na něž nabízejí odpovědi.
Monografie má tak nadstandardní kvality, že by měla být čtena nejen odbornou, ale i širokou veřejností. Jde totiž o přesvědčivý doklad, že T. G. Masaryk vůbec není jen historickou legendou, nýbrž zdrojem mnohostranné inspirace – morální obzvláště – pro dnešní českou společnost.

Detail
kat. č.: 204706
ISBN-13: 978-80-210-9011-8
ISBN-10: 80-210-9011-1
jazyk: český
stran: 211
vazba: šitá
rozměry: 160x230 mm
váha: 440 g
barva: černobíle
Cena: 525,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: