Základy fylogenetické analýzy

Základy fylogenetické analýzy

munipress, 2014

Kniha profesora Macholána je první svého druhu u nás. Přináší přehled a stručný popis v současnosti nejpoužívanějších metod fylogenetické analýzy, jako jsou evoluční modely, distanční metody, metody maximální úspornosti a věrohodnosti, bayesovská analýza, testování hypotéz či porovnávání stromů. Zvláštní kapitoly jsou věnovány fylogenetickým metodám vycházejícím z morfologických znaků a teorii koalescence. Publikace poskytuje základní informaci o tom, z jakých předpokladů jednotlivé metody vycházejí, v čem spočívají jejich výhody a nevýhody a v čem se liší. Autorovým cílem je, aby byl čtenář schopen činit poučená rozhodnutí při výběru optimálního přístupu k řešení daného problému a pro daný typ dat, stejně jako získané výsledky správně interpretovat. Knihu jistě přivítají studenti a vědečtí pracovníci širokého spektra evolučních oborů včetně systematické biologie, biogeografie, vývojové a behaviorální biologie, ekologie a ochranářské genetiky.

Detail
kat. č.: 204667
ISBN-13: 978-80-210-6363-1
ISBN-10: 80-210-6363-7
jazyk: český
stran: 289
vazba: šitá
rozměry: 160x230 mm
váha: 510 g
barva: černobíle
Cena: 360,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: