Filosofie > ostatní

ostatní

novinka
Trauma, tíseň, extáze, prázdnota

Trauma, tíseň, extáze, prázdnota

Formule afektu a patosu 1900-2018
Books and Pipes Publishing, MU Filosofická fakulta, 2018

Bohatě ilustrovaná publikace věnovaná proměnám „formulí patosu“, tj. emocionální řeči lidského těla, jak ji zachycuje výtvarné umění a vizuální kultura v posledních zhruba sto dvaceti letech. Autor originálně rozpracovává psychologickou teorii umění a model umělecké historie významného německého historika umění a kultury Abyho Warburga (1866?1929) a rozšiřuje ji do současnosti. Warburgův pojem „formule patosu“ (Pathosformeln) se v jeho práci stává průsečíkem, v němž ožívají a vzájemně se protínají velká témata humanitních a sociálních disciplín, ale také věd zabývajících se lidskou myslí: otázky mechanismů, skrze něž obrazy působí na své diváky, vzájemného ovlivňování biologických a kulturních aspektů tělesného výrazu a prožívání emocí, vztahu mentálních a materiálních reprezentací či racionality a afektu. Odkazují ale i k eticko-politickým dimenzím těchto otázek, které jsou dnes stejně palčivé jako za Warburgova života a souvisí kupříkladu s potřebou porozumět tomu, jak je lidské vědomí manipulováno obrazy.
Kniha navazuje na stejnojmennou výstavu pořádanou Západočeskou galerií v Plzni počátkem roku 2018.

Detail
kat. č.: 204652
ISBN-13: 978-80-7485-152-0
ISBN-10: 80-7485-152-4
jazyk: český
stran: 275
vazba: šitá
rozměry: 220x250 mm
váha: 1170 g
barva: barevně
Cena: 484,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: