Přírodní vědy

Přírodní vědy

Eukleides

Eukleides

základy knihy V-VI

Třetí díl postupně vydávaného nejzásadnějšího díla evropské vzdělanosti; nejvydávanější knihy všech dob hned po Bibli. Kniha přináší zejména úvodní pojednání Petra Vopěnky Pojednání o přirozených číslech a dále jím přepracované znění aritmetických knih Euklidových. V druhé polovině přináší kniha vlastní autentické znění původního překladu všech třech obsažených knih. Z nich je pak patrné, jak se i základy aritmetiky předváděly geometricky. Tvrzení jsou zde stále odvozována ze základních axiomů a postulátů. Pro tuto svoji deduktivní metodu se dílo stalo vzorem pro všechny budoucí exaktní vědy.

Sedmá kniha je teorií čísel a osmá je jejím složitějším pokračováním. Devátá kniha je zaměřena na prvočísla a obsahuje i tvrzení o nekonečném počtu prvočísel. Matematicky lze vymezit obsah této publikace výčtem pojmů: číslo, součin, mocnina, prvočíslo, společný násobek, společný dělitel, úměrnost, poměr, sudé a liché číslo.

Detail
kat. č.: 204625
ISBN-13: 978-80-87269-05-3
ISBN-10: 80-87269-05-5
jazyk: český
stran: 130
vazba: šitá
rozměry: 130x200 mm
váha: 170 g
barva: černobíle
běžná cena: 190,- Kč
Vaše cena: 171,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: