Ani Bůh ani člověk

Ani Bůh ani člověk

Slova, obrazy a středověká úzkost z výtvarného umění
Barrister & Principal, MU Filosofická fakulta, 1. vydání, 2016

Ani Bůh ani člověk. Slova, obrazy a středověká úzkost z výtvarného umění je jednou z recentních prací Herberta L. Kesslera, která vyšla poprvé v roce 2007 jako součást ediční řady zabývající se literárními prameny k výtvarným dílům.V centru pozornosti této knihy stojí otázka legitimity zobrazování Boha ve středověkém vizuálním umění a můžeme ji tak, i přes její úsporný formát, považovat za syntézu autorových badatelských zájmů. Čtenáři se nyní dostává do rukou český překlad, jenž vznikl poněkud netradičním způsobem, a to jako společná práce studentů Semináře dějin umění brněnské Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Jeho vydání bylo motivováno několika faktory.V první řadě se jedná o snahu uvést téma této publikace na domácí scénu, kde se mu prozatím nedostalo rozsáhlejší reflexe.Za druhé, kniha Ani Bůh ani člověk, stejně jako značná část autorova díla, vyšla ve velice omezeném nákladu a její distribuce byla proto pouze marginální. Pro domá­cího čtenáře, a studenty obzvláště, tak Kesslerovy knihy zůstávají obtížně dostupné, což je v případě jedné z předních osobností his­toriografie dějin středověkého umění posledních desetiletí velká škoda. Konečně, Herbert L. Kessler je také klíčovou postavou pro rodící se Centrum raně středověkých studií při Semináři dějin umění Masarykovy univerzity, kde zároveň působí jako hostující profesor. Toto exkluzivní propojení s Brnem, činí tento překlad logickým vyústěním našich společných aktivit.

Detail
kat. č.: 204402
ISBN-13: 978-80-7485-084-4
ISBN-10: 80-7485-084-6
EAN: 9788074850844
jazyk: český
stran: 160, 26 bar. příloh
vazba: brožovaná
rozměry: 155x200 mm
váha: 350 g
barva: dvoubarevně
Cena: 295,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: