Pedagogika > Výchova a vzdělávání

Výchova a vzdělávání

Odměny a tresty ve školní praxi

Odměny a tresty ve školní praxi

Kázeňské strategie. Zásady odměňování a trestání. Hodnocení a klasifikace. Podpora a motivace žáků.
Grada, 1. vydání, 2., přepracované vydání, 2014

Jednou z nejdůležitějších aktivit učitele ve třídě je odměňování a trestání. Tyto činnosti souvisejí nejen s kázní a udržováním pravidel ve třídě, ale také s motivací, třídním klimatem i se vztahem žáků ke vzdělávání vůbec. Učitel by měl používat takové strategie, které jsou výhodné a efektivní, a to nejen krátkodobě. Není důležité pouze správně trestat, ale také vytvářet ve třídě klima působící preventivně proti nevhodnému chování. Nestačí jen vhodně odměňovat, ale je třeba promyšleným posilováním žáky motivovat. Učitel musí znát postup při vyšetřování školní krádeže, ale ještě důležitější je, aby uměl správně hodnotit a klasifikovat. Teoretický text je doplněn řadou ilustrativních kazuistik ze školních tříd a pro čtenáře jsou připravena i praktická doporučení a zajímavé podněty k zamyšlení.

Detail
kat. č.: 204342
ISBN-13: 978-80-247-4639-5
ISBN-10: 80-247-4639-5
EAN: 9788024746395
jazyk: český
stran: 192
vazba: brožovaná
rozměry: 145x205 mm
váha: 250 g
barva: černobíle
Cena: 289,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: