Dějepis a historie

Dějepis a historie

Břeclav-Pohansko VIII.

Břeclav-Pohansko VIII.

Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti centra?
Masarykova univerzita, MU Filosofická fakulta, 1. vydání, 2016

Studie vychází z projektu „Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra?“ Grantové agentury ČR, který byl zaměřen na poznání nejbližšího okolí a zázemí velkomoravského opevněného centra na Pohansku u Břeclavi. Pomocí povrchové prospekce, mikrosondáží i archeologického výzkumu byla zkoumána a analyzována sídelní struktura v okolí lidnatého centra a její vývoj od starohradištního do mladohradištního období (od 8. do 12. století). Kromě hledání sídelní struktury byla sledována i problematika odhadu počtu obyvatel raně středověkého centra i jeho subsistenční strategie. Původní představy o síti zemědělských osad zásobujících obyvatele velkomoravského Pohanska byly kriticky revidovány. Byl představen nový model, který vychází z absence časově shodného osídlení, pokud jsme vůbec schopni takové v archeologickém materiálu identifikovat, kritické revize konstrukčních prvků tradičního modelu a nových, či doposud přehlížených dokladů aktivní účasti obyvatel centra na zemědělské činnosti.

Detail
kat. č.: 204301
ISBN-13: 978-80-210-8417-9
ISBN-10: 80-210-8417-0
EAN: 9788021084179
jazyk: český
stran: 276
vazba: brožovaná
rozměry: 160x240 mm
váha: 500 g
barva: barevně
Cena: 350,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: