Politologie > Politické systémy

Politické systémy

novinka
Od Československé národní demokracie k Národnímu sjednocení

Od Československé národní demokracie k Národnímu sjednocení

Masarykova univerzita, MU Filosofická fakulta, 1. vydání, 2018

Tato publikace se zabývá prvorepublikovou politickou stranou Československá národní demokracie, která se v roce 1935 sloučila s dalšími politickými subjekty v koncentrační stranu Národní sjednocení. Levicí, zejména komunistickou, byla Československá národní demokracie označována za krajně pravicovou a až fašizující stranu. V době komunistické totality došlo díky ideologickým dogmatům a frázím k utužení tohoto tvrzení. Seriózní výzkumná práce, která by došla k jiným než předem daným závěrům, nemohla být během totality vydána. Právě vnitřnímu dění v Československé národní demokracii, respektive v Národním sjednocení je tato kniha věnována. Výzkum byl zaměřen na spojení této strany s fašismem a na její vztah k radikální národní politice. Tematizována je také otázka, jestli se strana stala profašistickou, nebo si dokázala udržet svůj demokratický základ. Vysvětleny jsou také mocenské mechanismy a struktury, které měly zásadní vliv na směřování stranické politiky.

Detail
kat. č.: 204278
ISBN-13: 978-80-210-9092-7
ISBN-10: 80-210-9092-8
EAN: 9788021090927
stran: 267
rozměry: 160x230 mm
váha: 500 g
Cena: 450,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: