novinka
Středověký šperk

Středověký šperk

Archeologické nálezy z jižní Moravy
Masarykova univerzita, MU Filosofická fakulta, 1. vydání, 2018

Předkládáná monografie představuje první komplexní zpracování středověkých šperků uložených v depozitářích muzeí, galerií a archeologických institucí na jižní Moravě. 

Autorka do kolekce zahrnula předměty ze 79 lokalit, a to 45 z intravilánu měst, 11 z výzkumu hradů a 23 z výzkumu současných i zaniklých vsí a polokulturních lokalit. Výběr se omezil na období vrcholného středověku, tj. 13. až 15. století, s možnými časovými přesahy do staršího i mladšího období. 

Hlavní část práce tvoří katalog předmětů, které jsou kresebně nebo fotograficky dokumentovány a detailně popsány. 
Katalog je v plném znění publikovaný elektronicky v Digitální knihovně FF MU. V analytické části práce jsou šperky zhodnoceny z hlediska typologie a morfologie, včetně komparace s nálezy z jiných lokalit a jsou zasazeny do dobového kontextu ve smyslu funkčním, estetickém i symbolickém.

Detail
kat. č.: 204275
ISBN-13: 978-80-210-9020-0
ISBN-10: 80-210-9020-0
EAN: 9788021090200
jazyk: český
stran: 279
vazba: brožovaná
rozměry: 220x220 mm
váha: 650 g
barva: barevně
Cena: 770,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: