Filosofie > ostatní

ostatní

Člověk - příroda - kultura

Člověk - příroda - kultura

Sborník z konference Trnava 9.-10. prosince 2004
Masarykova univerzita, Katedra filosofie, 1. vydání, 2005

Obsah
I. Sekcia: filozofia — veda — kultúra (Venované životnému jubileu prof. M. Zigu) 
Emil Višňovský: Úvodné slovo
Milan Zigo: Antológia z diel filozofov ako indikátor diania v slovenskej
filozofii v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 
Vladimír Leško: Problémy metódy dejín filozofie v prácach M. Zigu 
Etela Farkašová: Esejistika a literárno-kultúrne kontexty filozofie M.Zigu 
II. Sekcia: človek — príroda — kultúra (Ľudská prirodzenosť a kultúrna identita) 
Mária Tokárová: Telo ako prejav kultúrnej id en tity
Andrej Rozemberg: Anestéziológia pôžitku
René Balák: Ľudská prirodzenosť ako fundament dôstojnosti osoby
Jana Tomašovičová: Prežije kultúra v masovej spoločnosti?
Milan Petkanič: Bytie človeka ako existencia.
III. Sekcia: príroda — kultúra — poznanie (Evolučná ontológia a epistemologia) 
Josef Šmajs: K ontické roli poznání
Josef Krob: Nová pojetí gnoseologie 
Ivan Hruška: Determinismus jako gnoseologický problém
Petr Jemelka: Život a poznání
Andrej Démuth: Darwinizmus — teória deontologizovania subjektu
Peter Sýkora: Evolučná ontológia a biometafyzika: prieniky a rozdiely 
Marek Pichá: K myšlenkovým experim entům

Zdeňka Jastrzembská: Kauzalita a problém v y sv ětlen í
Marek Timko: Medzi ontológiou a fyzikou
Emil Višňovský: Akú teóriu poznania dnes potrebujeme? 

Detail
kat. č.: 204245
ISBN-13: 978-80-210-3757-1
ISBN-10: 80-210-3757-1
jazyk: český, slovenský
stran: 188
vazba: brožovaná
rozměry: 145x205 mm
váha: 250 g
barva: černobíle
Cena: 60,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: