Pedagogika > Předškolní pedagogika

Předškolní pedagogika

novinka
Rozvíjíme předmatematické myšlení dětí

Rozvíjíme předmatematické myšlení dětí

Rozvíjíme dítě v jednotlivých oblastech předškolního vzdělávání
Raabe, 1. vydání, 2018

Publikace je užitečnou podporou pro rozvíjení předmatematického myšlení dětí předškolního věku. Zaměřuje se na celou šíři matematické pregramotnosti předškoláků od základních početních operací, základních číselných pojmů a geometrických představ až po orientaci v prostoru a chápání časových posloupností. To vše je podáno v hravých a zábavných aktivitách vycházejících z možností a praxe a mateřských škol.
Obsah 
Základní matematické, početní a číselné pojmy a operace
Základní geometrické představy
Orientace v prostoru a rovině
Orientace v čase, chápání časových pojmů a posloupností
Ediční řada Rozvíjíme dítě v předškolním vzdělávání
Cílem ediční řady je přinést učitelkám v mateřských školách, ale také rodičům množství hravých a inspirativních námětů s metodickou podporou pro správný rozvoj dětí předškolního věku. Ačkoli se jednotlivé publikace tematicky soustřeďují k vybraným vzdělávacím oblastem RVP PV nebo dovednostem dětí, nabízené aktivity jsou vždy dokonale propojené s dalšími oblastmi předškolního vzdělávání a zachovávají si celostní, integrovaný charakter.

originální a zábavné náměty na rozvíjející aktivity v MŠ
na míru očekávaným výstupům RVP PV
důkladně rozpracovaná metodická doporučen
Autorský tým této jedinečné ediční řady zahrnuje jak přední české odbornice na předškolní vzdělávání, tak učitelky MŠ z praxe. 

Detail
kat. č.: 204175
ISBN-13: 978-80-7496-388-9
ISBN-10: 80-7496-388-8
EAN: 9788074963889
jazyk: český
stran: 178
vazba: brožovaná
rozměry: 145x210 mm
váha: 250 g
barva: černobíle
Cena: 399,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: