Pedagogika

Pedagogika

Pedagogické ovlivňování volného času

Pedagogické ovlivňování volného času

Trendy pedagogiky volného času
Portál, 2. vydání, 2011

Publikace sleduje cesty pedagogiky volného času, charakterizuje základní problémy zhodnocování a ovlivňování volného času dětí a mládeže, reflektuje současný stav i předpokládaný vývoj. Charakterizuje podmínky i požadavky, obsah a formy pedagogického ovlivňování volného času, neopomíjí ani psychologické aspekty výchovy ve volném čase. Zabývá se specifiky institucí nabízejících dětem a mládeži volnočasové aktivity. Zvláštní část věnuje osobnosti pedagoga a jeho odborné přípravě. V závěru knihy jsou připomenuty základní právní předpisy, které se vztahují k organizování volnočasových aktivit, zejména k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků.
Kniha je určena studentům pedagogiky, sociální pedagogiky a dalších příbuzných oborů na středních i vysokých pedagogických školách, vychovatelům školních družin, domů dětí a mládeže, domovů mládeže a dětských domovů.
Mgr. Bedřich Hájek se dlouhodobě věnuje pedagogice volného času, na toto téma publikuje odborné práce.
PhDr. Břetislav Hofbauer, CSc., se cíleně zabýval teorií a praxí pedagogiky volného času.
PhDr. Jiřina Pávková vyučuje na PedF UK vychovatelství a pedagogiku volného času.

Detail
kat. č.: 204096
ISBN-13: 978-80-262-0030-7
ISBN-10: 80-262-0030-6
EAN: 9788026200307
jazyk: český
stran: 240
vazba: brožovaná
rozměry: 160x230 mm
váha: 370 g
barva: černobíle
Cena: 345,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: