Metodologie a výzkum

Metodologie a výzkum

Úvod do metodologie psychologického výzkumu

Úvod do metodologie psychologického výzkumu

Jak zkoumat lidskou duši
Portál, 1. vydání, 2000

Rozumět metodám, jimiž se v určitém vědním oboru provádí výzkum, je nezbytné nejen pro správné pochopení již existujících poznatků dané vědy, ale především proto, abychom mohli přispět k rozšiřování současného poznání.
Autor charakterizuje dnešní chápání psychologické vědy a vědecké metody, psychologických teorií a modelů. Představuje jednotlivé projekty psychologického výzkumu, metody získávání empirických dat a jejich interpretace. Kniha může sloužit jako učebnice pro studenty psychologie a sociálních věd, ale i jako příručka pro odborníky v praxi, jimž poslouží při plánování výzkumné práce, zpracování dat a formulování výsledků. Kromě tradičních kvalitativních metod si všímá i nových trendů v psychologickém bádání. Text je doplněn řadou konkrétních příkladů.

Detail
kat. č.: 203595
ISBN-13: 80-7178-367-6
EAN: 9788071783671
jazyk: český
stran: 256
vazba: vázaná
rozměry: 165x235 mm
barva: černobíle
Cena: 359,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: