Termina 2000

Termina 2000

Sborník příspěvků z II. konference 1996 a III. konference 2000
Galén, 1. vydání, 2001

Česká jazykověda XX. století přispěla do světové pokladnice lingvistiky významným podílem. Vyslovíme-li název Pražský lingvistický kroužek, vybaví se nám počet známých jmen vědců, které právem řadíme mezi klasiky, neboť z jejich díla dodnes čerpáme podněty. Na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století totiž tvůrčím způsobem aplikovali základní výsledky bádání švýcarských, francouzských, dánských, ruských a amerických kolegů a vytvořili model Pražské školy, charakterizované funkčním a strukturálním přístupem k jazyku. Hledali mimo jiné odpověď na otázky: 1. K čemu slouží, jakou funkci plní konkrétní jazykový prostředek 2. Jak reaguje jazykový systém na takové funkční poslání Hlásíce se k odkazu této školy, pokoušíme se v posledních deseti letech zkoumat onu stylovou oblast, jež se vyznačuje výraznou dynamikou růstu, obohacováním slovníku, přesahy do dalších stylových polí - tedy oblast odborného stylu a jím podmíněné terminologie. V tomto svazku předkládáme záznamy dvou setkání odborníků v Liberci, jimiž navázali na slibný počátek nové tradice v roce 1994. Odborný styl - zejména vlivem obrovského rozvoje vědy a techniky v druhé polovině minulého století - je oblastí nesmírně důležitou, zasluhující badatelskou péči a publikaci. Naše nevelké bohemistické pracoviště na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci se snaží touto cestou přispět k plnění takového badatelského úkolu. Další konference, v pořadí čtvrtá TERMINA, se připravuje na září roku 2002. Budeme rádi, pomůžete-li nám svými připomínkami a náměty. doc. PhDr. Milan Žemlička
Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, katedra českého jazyka a literatury

Detail
kat. č.: 203405
ISBN-13: 80-7262-105-X
EAN: 9788072621057
jazyk: český
stran: 320
vazba: brožovaná
rozměry: 155x225 mm
barva: černobíle
Cena: 199,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: