Sociologie

Sociologie

Sociologie v kostce

Sociologie v kostce

Paido, 3. vydání, rozšířené, 2006

Studijní příručka si klade za cíl zmapovat důležité problémové okruhy obecné sociologie v kontextu základních pojmů a kategorií. Úvodem si všímá vzniku a podstaty sociologie, prezentuje soudobé základní sociologické koncepce a upozorňuje na podstatné charakteristiky sociologického výzkumu. Diskusí pojmu kultura otevírá základní téma problematiky hodnot a přibližuje tím i otázky procesu socializace. Navazující kapitola o masové kultuře upozorňuje na tento nejednoznačně působící problematický fenomén masové společnosti. Téma sociální interakce si všímá zejména zajímavých konsekvencí zaujímání sociálního statusu a sociálních rolí. Problematika sociálních skupin se soustřeďuje na její odlišující klasifikační znaky. Pozornost je dále věnována ozvláštňujícím charakteristikám organizace, instituce a byrokracie. Sociální stratifikace a mobilita je prezentována nejen v teoretické rovině, nýbrž i na pozadí soudobého vývoje naší společnosti. Práce si všímá i základních sociologických charakteristik rodiny, náboženství a stranou pozornosti není ani aktuální téma sociálních nerovností.

Detail
kat. č.: 203117
ISBN-13: 978-80-7315-126-3
ISBN-10: 80-7315-126-X
EAN: 9788073151263
jazyk: český
stran: 260
vazba: brožovaná
rozměry: 160x225 mm
barva: černobíle
Cena: 228,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: