Sociologie

Sociologie

Sociologie sportu

Sociologie sportu

Paido, 1. vydání, 2006

Sport, stále frekventovanější pojem v našem každodenním životě i v odborné literatuře, označuje nikoli pouze jedinečnou pohybovou aktivitu a herní situaci, nýbrž je zároveň i významným sociálním jevem. Práce Aleše Sekota je v tomto směru zaměřena na rozšíření sociologicky relevantních znalostí o sportu jako sociálně-kulturním fenoménu, na shromáždění, analyzování a kritickém zhodnocení novějších reprezentativních dostupných poznatků vztahujících se ke komplementárním vztahům společnosti a sportu. Publikace chce přispět k nově konstituovanému vědnímu oboru sociologie sportu. To předpokládá i široký záběr spektra zkoumání aktuálních problémů vztahů společnosti a sportu. Práce je vedena úsilím poskytnout studentům a pedagogům sportovních fakult a širší veřejnosti co nejkomplexnější obraz o současných problémech světa sportu. Proto stranou pozornosti nemohou stát otázky vztahující se k jeho socializačním funkcím, jeho možnostem a mezím a nově se utvářejícím souvislostem. Metodologicky je práce postavena na kritickém rozboru zvolené tematiky. Sport nepovažuje za pouhou reflexi společnosti, nýbrž za scénu podílející se nepřehlédnutelným způsobem na její kultuře, za místo modelování mezilidských vztahů. V tomto smyslu nikoli čistě ze socializačního hlediska tvrdí, že sport může na své aktivní účastníky a vyznavače mít jak pozitivní, tak negativní účinky. Svým nezastupitelným kultivačním vkladem do všestranného duševního a tělesného rozvoje jedince a sociálně harmonizujícími účinky může přispívat ke stávající kultuře společnosti, stejně jako může svými negativními dopady zejména v aréně diváckého násilí stát v opozici vůči pozitivnímu společenskému rozvoji. Pochopit kulturní kontext dané společnosti je nepochybně nezbytným předpokladem komplexního pochopení fenoménu sportu. Shromáždit co nejvíce sociologických informací o sportu a podrobit je kritickému pohledu je pro Aleše Sekota metodou, kterou usiluje přispět k co nejkomplexnější ilustraci barvitých vztahů sportu a společnosti.

Detail
kat. č.: 203113
ISBN-13: 80-7315-132-4
jazyk: český
stran: 412
vazba: brožovaná
rozměry: 155x225 mm
barva: černobíle
Cena: 275,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: