Sociologie

Sociologie

Sociologické texty – Rekonstrukce komunistického vládnutí na konci osmdesátých let

Sociologické texty – Rekonstrukce komunistického vládnutí na konci osmdesátých let

Dědictví komunistické vlády V: sborník popisů komunistického vládnutí

Autory těchto textů zastávané pojetí vládnutí vychází ze sociologické a částečně i antro-pologické a ekonomické perspektivy. Vládnutí se zde rozumí jako proces organizovaného a asymetrického výkonu vlivu, založeného na sociálních hierarchiích. Vláda je chápána jako projev a výsledek vládnutí. Zobecňující studie obsažené v tomto sešitu jsou založeny na empirickém vyšetřování hierarchie soudnictví a veřejné správy. Studium dokumentů, právních norem a rozhovory se soudci představují datovou základnu studií.
Definice hierarchie se zvláštním ohledem na hierarchii soudní, otevřenost hierarchie a její slabost, ochrana práv a sociální konstrukce hierarchie na příkladu českého soudnictví a zánik jedné mocenské hierarchie, jsou tématy studií jednotlivých autorů. Jako celek před-stavují příspěvek k rekonstrukci mechanismů a interpretace vládnutí v reálném socialismu.

Detail
kat. č.: 203099
ISBN-13: 80-7330-047-8
jazyk: český
stran: 224
vazba: brožovaná
rozměry: 205x290 mm
barva: černobíle
Cena: 210,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: