Sociologie

Sociologie

Sociologické texty – Proměny českých socioekonomických hodnot na přelomu století

Sociologické texty – Proměny českých socioekonomických hodnot na přelomu století

Výrazná převaha "mainstreamové" neoklasické ekonomie a absence mimoekonomických analýz hospodářského rozměru české transformace po roce 1989 prakticky znemožnila vznik adekvátních domácích socioekonomických studií na dané téma. Otázka dynamiky socioekonomických hodnot a behaviorálních praktik v transformačním procesu byla českými vědci do značné míry přehlížena, s výjimkou teoretických a kvantitativních studií J. Večerníka a kvalitativních prací J. Kabeleho. Zaujala však naopak řadu západních vědeckých pracovníků, inspirovaných recentním vývojem ekonomické sociologie, o jejichž studiích informuje úvodní kapitola tohoto sborníku a které jsou dále užívány jako inspirační zdroj. Úvod tohoto sborníku nadto shrnuje teoretická a metodická východiska v České republice dosud prakticky neznámé ekonomické sociologie a navrhuje jejich aplikaci při studiu dosavadní hospodářské transformace a jejích výsledků, zejména v souvislosti s integrací České republiky do Evropské unie. Informuje o výzkumném projektu Proměny socio-ekonomických hodnot v procesu přibližování ČR k EU, v jehož rámci tento sborník vznikl.

Detail
kat. č.: 203098
ISBN-13: 80-7330-044-3
jazyk: český
stran: 88
vazba: brožovaná
rozměry: 200x285 mm
barva: černobíle
Cena: 129,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: