Sociologie

Sociologie

Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin

Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin

MU Brno, 1. vydání, 2004

Kniha kolektivu autorů z FSS v Brně se zabývá procesy, příčinami a důsledky sociální exkluze a sociální inkluze v české společnosti. V zemích Evropské unie je tato problematika v popředí zájmu společenských věd už skoro deset let a od roku 2000 patří k důležitým agendám EU – úzce totiž souvisí s cílem dosáhnout vysoké sociální soudržnosti. Sociální exkluzi a sociální inkluzi ukazuje jako vnitřně provázaný proces interakcí mezi jedinci, sociálními skupinami a společenskými systémy, zahrnující aspekty kulturně historické, národnostní, sociálně-ekonomické, politické a etické. Vedle všeobecných otázek, zabývajících se příčinami a důsledky sociální exkluze a sociální inkluze, patří ke klíčovým tématům knihy marginalizace na trhu práce, nezaměstnanost, chudoba, materiální deprivace, utváření identity národnostních menšin a možnosti veřejných politik podpořit procesy sociální inkluze v České republice. Kniha analyzuje sociální rizika naší společnosti a naznačuje možnosti jejich řešení. Je určena odborníkům, studentům společenských věd i širší laické veřejnosti, která se o sociální problémy zajímá.

(Koedice MU Brno - Georgetown; ISBN Georgetown 80-86251-19-5)

Detail
kat. č.: 203024
ISBN-13: 80-210-3455-6
jazyk: český
stran: 240
vazba: brožovaná
rozměry: 170x240 mm
barva: černobíle
Cena: 120,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: