Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost

Studentské vydání
Academia, 4. vydání, 2005

Slovník spisovné češtiny podává komplexní lexikografický popis téměř 50 000 slov současné češtiny, přihlíží k současnému vývoji jazyka i společnosti. Uživatel zde najde poučení o pravopise a výslovnosti slov, o jejich skloňování a časování, u přejatých slov i o jejich původu. Přílohy obsahují přehled o tvoření slov češtině, soupis rodných jmen a příjmení, zeměpisných jmen i běžných zkratek a značek. Pravopis a výslovnost slov, skloňování a časování, výklady slovních významů, synonyma, antonyma, homonyma, přehled tvoření slov v češtině, soupis rodných jmen a příjmení, nejužívanější zeměpisná jména, běžné zkratky a značky.

Detail
kat. č.: 202991
ISBN-13: 80-200-1347-4
EAN: 9788020013477
jazyk: český
stran: 648
vazba: vázaná
rozměry: 155x210 mm
barva: černobíle
Cena: 245,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: