Psychologie > Odborná psychologie

Odborná psychologie

Sebevražedné chování

Sebevražedné chování

Současné poznatky o suisidalitě a její specifika u dětí a dospívajících
Portál, 1. vydání, 2003

Suicidium - sebevražda - i suicidální jednání představují závažný problém, který je v centru zájmu řady odborníků. Je možné na něj pohlížet z hlediska medicínského, psychologického, filozofického, etického, sociologického, právního… Zkušení autoři, psychiatr a klinická psycholožka, společně podávají přehled současných přístupů k problematice sebevražedného chování. Zvláštní pozornost věnují přitom sebevraždám u dětí a adolescentů. Kniha popisuje epidemiologii sebevražd, klinický obraz na rovině chování i prožívání, vývojové aspekty suicidálního chování, zdůrazněny jsou rizikové faktory a jejich detekce. Podrobně se věnuje různým terapeutickým přístupům i prevence.Výklad je doplněn řadou případových studií z praxe autorů. Informace zde shromážděné tak umožní odborníkům různých profesí lépe vnímat signály hrozícího rizika sebevraždy, správně volit postup léčby tam, kde již k sebevražednému pokusu došlo, případně citlivě pracovat s pozůstalými v případě dokonané sebevraždy.

Detail
kat. č.: 202922
ISBN-13: 80-7178-732-9
EAN: 9788071787327
jazyk: český
stran: 128
vazba: brožovaná
rozměry: 160x230 mm
barva: černobíle
Cena: 245,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: