Psychologie > ostatní

ostatní

Sebepojetí a identita v adolescenci

Sebepojetí a identita v adolescenci

sociální a kulturní kontext
MU Brno, 1. vydání, 2010

V úvodní kapitole P. Macek a M. Tyrlík definují základní pojmy představující sebepojetí a zkušenosti s vlastním já. Studie M. Tyrlíka představuje mechanismy, kterými se naše chování k druhým lidem a jejich prožívání stává součástí našeho sebesystému a jak se zpětně tyto obsahové i procesuální stránky sebesystému podílejí na jednání, které souvisí s jinými lidmi. V další studii se autoři snaží poukázat na některé cesty, kterými se může úsilí o hledání určité harmonie a integrity u současných dospívajících ubírat. Autorka Z. Sakařová se ve své kapitole zabývá konstruktem/konceptem možných já. V kapitole R. Hytycha a P. Macka se autoři snaží poukázat na důležitost kulturněhistorického pohledu na téma identity a sebepojetí v období dospívání. V další kapitole A. Wyrobková ukazuje, že spolu s reprodukční „specializací“ existuje řada kulturně podmíněných mužských a ženských společenských rolí, jejichž sdružení pro reprodukční specializace může být docela oprávněné na počátku lidských dějin. V poslední kapitole autoři A. Ševčíková a D. Šmahel zkoumají, jak dospívající konstruují virtuální identitu, jakým způsobem se ukazují v prostředí, kde fyzické znaky a osobní charakteristiky chybí. Kniha jako celek se zabývá sebepojetím a identitou adolescentů v dnešní době, přináší také poznatky autorů z jejich výzkumů. Autoři nás seznamují s možnostmi dospívajících při hledání jejich vlastní cesty k sebeobjevování, ať už se jedná o společnost, jakou známe nebo společnost virtuální.

Detail
kat. č.: 202917
ISBN-13: 978-80-210-5107-2
EAN: 9788021051072
jazyk: český
stran: 146
vazba: brožovaná
rozměry: 160x230 mm
barva: černobíle
Cena: 210,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: