Relaxační cvičení na 1. stupni ZŠ

Relaxační cvičení na 1. stupni ZŠ

MU Brno, 1. vydání, 2005

Metodický materiál zaměřený na prevenci negativních důsledků nedostatečné pohybové aktivity. Metodický materiál lze také využít ke zklidnění a relaxaci žáků se specifickými poruchami učení a chování, s poruchami pozornosti. Relaxační cviky jsou doplněny fotografiemi jednotlivých poloh daného cviku. Současně jsou uvedeny poznatky z praxe, se kterými se můžeme setkat během cvičení. Metodický materiál lze využít v rámci mezipředmětových vztahů v různých hodinách.

Detail
kat. č.: 202755
ISBN-13: 80-210-3830-6
jazyk: český
stran: 44
vazba: brožovaná
rozměry: 210x295 mm
barva: černobíle
Cena: 54,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: