Metodologie a výzkum

Metodologie a výzkum

Psychoanalýza a fransouzské myšlení

Psychoanalýza a fransouzské myšlení

1. vydání, 2008

Cílem této studie je nastínit některé z podob interakce mezi freudovskou a lacanovskou psychoanalýzou a jinými humanitními disciplínami ve francouzském kontextu. Její první část je věnována stručnému úvodu do některých aspektů Freudovy a Lacanovy teorie (status subjektu, topika, psychický symbolismus). Druhá část se zabývá různými způsoby, jakými byla psychoanalytická teorie ve francouzském prostředí přijímána, přetvářena i kritizována: Deleuzova a Guattariho kritika oidipovského psychoanalytického modelu, Derridova polemika s lacanovským pojetím signifikantu, Barthesovo specifické přejímání psychoanalytického pojmosloví atd. Spíše než o vyčerpávající shrnutí dané problematiky se jedná o konkrétní vhledy do „života" psychoanalytického diskursu po Freudovi a Lacanovi.

Detail
kat. č.: 202619
ISBN-13: 978-80-87054-11-6
jazyk: český
stran: 292
rozměry: 120x170 mm
barva: černobíle
Cena: 249,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: