Právo a zákony

Právo a zákony

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení

3. aktualizované a doplněné vydání
C. H. Beck, 3. vydání, aktualizované, doplněné, 2005

Jedná se o přepracované a doplněné vydání úspěšné učebnice, zpracované kolektivem zkušených autorů z oblasti právní teorie a praxe. Čtvrté vydání učebnice reaguje na rozsáhlé legislativní změny za uplynulé tři roky. Autoři odkazují na starší i novější judikaturu, včetně judikatury Evropského soudního dvora. Dílo vymezuje pojem a předmět práva sociálního zabezpečení, pojednává o historickém vývoji tohoto právního odvětví, provádí rozbor právní úpravy jednotlivých subsystémů - zdravotního, nemocenského, úrazového a důchodového pojištění, státní sociální podpory, sociální pomoci a doplňkových systémů. Zabývá se rovněž právními skutečnostmi, právními vztahy a otázkami financování, organizace a řízení v sociálním zabezpečení. V publikaci nejsou opomenuty ani evropské a mezinárodní aspekty předmětného oboru práva. Učebnice je určena především studentům právnických fakult v magisterském a doktorském studijním programu, ale využijí ji také právníci, ekonomové a zaměstnanci státní správy a samosprávy i širší veřejnost.

Detail
kat. č.: 202419
ISBN-13: 80-7179-856-8
EAN: 9788071798569
jazyk: český
stran: 352
vazba: vázaná
rozměry: 135x220 mm
barva: černobíle
Cena: 590,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: