Poruchy učení

Poruchy učení

Specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností
Portál, 1. vydání, přepracované, rozšířené, 2003

Zcela přepracované a rozšířené vydání. Komplexní pohled především na praxi, ale i nezbytnou teorii nabízí tato kniha, o jejíž úspěšnosti svědčí to, že toto vydání je celkově již desáté. Vývoj v této oblasti u nás i v zahraničí je velmi rychlý jak v důsledku rostoucího napojení ČR na zahraniční organizace, tak vlivem aktivit MŠMT ČR (nové metodické pokyny, pokyny k integraci). Proto autorka celou knihu důkladně přepracovala a doplnila o nové informace a zkušenosti týkající se základních tematických okruhů (terminologie, příčiny a projevy poruch učení, diagnostika a reedukace jednotlivých typů poruch). Nově zahrnula témata, jež jsou zvláště aktuální (žáci s poruchami učení na vyšších stupních školy, výuka cizích jazyků apod.).

Detail
kat. č.: 202342
ISBN-13: 80-7178-800-7
EAN: 9788071788003
jazyk: český
stran: 264
vazba: brožovaná
rozměry: 145x205 mm
barva: černobíle
Cena: 265,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: